I höst startar 91 olika yrkeshögskoleutbildningar inom data och it. 44 av dem har fortfarande platser kvar, visar CS granskning. Tomma bänkar finns fortfarande på utbildningar till sådant som systemingenjör för Linux, front end-utvecklare och mjukvarutestare.

Några av dem finns hos It-högskolan i Göteborg och Stockholm. Förra året var de ensamma om att bedriva yh-utbildningar för mjukvarutestare. Till höstterminen 2018 tillkom ytterligare tre aktörer. Men att det skulle röra sig om utbudsöverskott tror inte verksamhetsansvarig Marcus Andersson.

– Jag tror att Myndigheten för yrkeshögskolan har gjort en korrekt analys. Det räcker med att titta på våra studenter som nu ska ut på Lia (Lärande i arbete, red.anm). De har alla fått bra platser på bra företag. Däremot vet nog inte alla vad en mjukvarutestare gör, programmerare är tydligare, säger han.

Nackademin tillhör också den skara som erbjuder it-utbildningar inom ramen för yrkeshögskolan. Även där står ett antal platser tomma och är sökbara. Totalt är det 20 platser på fyra utbildningar. Och det är liksom hos andra aktörer nischade utbildningar som inte stängt antagningsfönstret än.

Läs också: Stor brist på ai-experter – så försöker företagen runda problemet

Martina Lindgren.
Martina Lindgren.

– Gemensamt för de utbildningarna som fortfarande är öppna för ansökningar är det lite ”smalare”. Det är yrkesroller eller områden som kanske inte alla känner till. Det är långt ifrån alla som vet vad en devops-integrerare gör. Men anställningsbehovet är lika stort som på våra andra utbildningar. Så kommer man in leder utbildningen till en karriär inom branschen, säger Martina Lindgren, marknadschef på Nackademin.

Besked för om en utbildning får starta till höstterminen ges av Myndigheten för yrkeshögskolan och det kommer i januari. Sen öppnar ansökningsperioden i februari. Det gör att man har ett relativt kort fönster att informera om nya utbildningar. Något som visserligen försvårar marknadsföringen, men också är en av yh-utbildningens styrkor.

– Det är både och. Å ena sidan är det en kort peroid, men har man ett system på plats för att hantera information så går det. Sen tar det också ett par år innan en utbildning är etablerad. Men yrkeshögskolans kärna är att den är snabbförändrande, säger Martina Lindgren.

Att företagen skriker efter arbetskraft är ingen nyhet. Där har yrkeshögskoleutbildningarna ett tydligt syfte, att möta de kraven. Men det är en brist i flera led säger Fredrik von Essen, näringspolitisk expert på branschorganisationen IT & Telekomföretagen. Det är en utmaning att nå ut till nya studenter och visa vad utbildningarna faktiskt innebär.

– Vi har sagt att det är viktigt för utbildningsaktörerna att skapa kontinuitet. Att de får tid att utveckla sina varumärken. Man kan jämföra med till exempel IHM Business School och Berghs School of Communication. Det lockar företagen som erbjuder praktikplatser men hjälper också att fylla studieplatserna, säger han.

Antalet platser på landets yh-utbildningar har de senaste åren visserligen ökat i antal. Men inte i sett till andelar jämfört med andra utbildningar. 2015 utgjorde data/it-utbildningarna 16,5 procent av antalet platser. Året därpå 12,8 procent och 2017 11,4 procent. Detta enligt statistik från Myndigheten för yrkeshögskolan. Jämfört med till exempel området ekonomi/administration/försäljning där andelen platser ökat från 17,7 procent till 21,5 procent.

Läs också: Högtryck för utbildningar när konsultbolagen skriker efter folk

Anledningen till att tilldelningen minskat relativt sett är att it-utbildningarna har sämre nyckeltal än andra områden. Det vill säga andelen studenter som genomför utbildningen, andelen som får jobb och andelen som får jobb inom det område utbildningen avser. Vilket enligt Fredrik von Essen är ett problem, då branschen är i stort behov av denna kompetens.

Fredrik von Essen ser att informationen om vad de olika utbildningarna faktiskt innebär kan vara något kryptiska. Han är också ödmjuk i att branschen behöver bli bättre på att förmedla vad de olika yrkesrollerna faktiskt innebär.

– Vi har inte varit tydliga nog i hur vi beskriver vilken kompetens företagen är ute efter. En del av studenterna är inte fullt införstådda i komplexitetsgraden och vad man faktiskt gett sig in på. Det är upp till oss i branschen tillsammans med anordnarna bli att vara mer tydliga, säger han.

Martina Lindgren på Nackademin tycker att ansvaret för att informera om utbildningarna vilar på myndigheten, utbildningsaktörerna och företagen som efterfrågar kompetensen. Det handlar om yrkesvägledning när det kommer till kritan. Centralt är att ha en dialog med företagen och lyfta fram personer som faktiskt jobbar med det som utbildningarna gäller.

– Universitetsutbildningarna är bredare, där kan studenterna välja under studietiden vad de vill jobba med. Men egentligen handlar det som studievägledning ända ner till gymnasiet. Men det är också viktigt att komma bort från stereotyper och tillsammans informera, säger hon.