Med knappt två år kvar till byggstart för ett kommersiellt 5g-nät är det många som är nyfikna på den nya tekniken och vad den faktiskt kommer att innebära. En av städerna som vill vara med och visa framfötter och rustar för vad som komma skall är Umeå. Björkarnas stad vill bli Sveriges första 5g-stad, och drar nu igång en omfattande testmiljö.

– För Umeå är det en överlevnadsfråga, hur ska vi bli så attraktiva som möjligt för globala aktörer när det finns tre stora regioner i landet: Stockholm, Göteborg och Malmö? Vi ska inte sticka under stol med att vi har flera nackdelar, var vi ligger och att vi är ett stort län men med bara 260 000 invånare. Det måste vi upphäva med unika fördelar, säger Robert Winroth, ansvarig för Umeå 5G och miljöpartistiskt innovationslandstingsråd i Västerbottens län.

Läs också: Inte bara Sverige har 5g-ångest – hela Europa riskerar hamna efter

Tanken är att hela staden ska bli en testmiljö för att utveckla nya digitala lösningar som i slutänden ska gagna samhället och Umeåborna. Målsättningen är bland annat att få landets första 5g-universitetssjukhus och första 5g-universitetet i Europa. I praktiken innebär det att verksamheterna, genom att ta del av den nya it-infrastrukturen, får bättre förutsättningar att använda big data, artificiell intelligens och internet of things.

Robert Winroth
Robert Winroth, innovationslandstingsråd, Miljöpartiet.

Umeå 5G blir den första storskaliga testbädden i landet, båda till yta och frekvens. Enligt de tillstånd man fått från Post- och telestyrelsen har man tillgång till 200 MHz. Även från myndighetens sida är man positiva till projektet:

Jonas Wessel
Jonas Wessel, PTS.

– Umeå 5G kan bidra till att Sverige tar en tätposition inom 5g, och innebär att vi nu kommer att uppfylla EU:s mål om att varje land ska ha en 5g-redo stad till 2020, säger Jonas Wessel, chef för Spektrumavdelningen på PTS.

Nästa generations mobila nät, 5g, har det snackats om ett tag. Förväntningarna är höga, och 5G ses som en förutsättning för att många av de smarta lösningar som i dag bara finns i testmiljöer ska förverkligas. De nya näten kommer att ha mycket högre kapacitet än nuvarande 4g och 3g: tio till hundra gånger snabbare sägs 5g vara jämfört med föregångaren. Tekniken ses som en möjliggörare för bättre distansvård, säkrare bilkörning och en automatiserad industri. Nya sensorer, datorer, smarta klockor, smarta maskiner, virtuell verklighet och artificiell intelligens.

– Vi behöver förstå potentialen i 5g, och lära oss inte bara hur tekniken fungerar, utan också hur man kan hantera, utveckla och investera i 5g för att få ut det bästa möjliga för användarna, säger Mats Berggren, VD för Umeå energi Umenet.

Mats Berggren
Mats Berggren, vd för Umeå energi Umenet.

Projektet är ett samarbete mellan fem aktörer: Umeå universitet, Umeå Science Park, Västerbottens läns landsting, Umeå kommun och Umeå energi. Ambitionen är att kunna erbjuda invånarna samhällstjänster som ligger i framkant och som underlättar vardagen. Men på kort sikt är det lika viktigt att sätta staden på kartan och på så sätt försöka locka till sig företag som i sin tur kan leda till fler arbetstillfällen.

I ett första skede är det de fem aktörerna som finansierar projektet.

– Infrastrukturen ska inte byggas med offentliga medel, det måste kunna stå på egna ben. Om inte operatörerna är beredde att investera och jobba för detta är det inte värt, säger han.

Vilka operatörer och teknikleverantörer som faktiskt ska bygga infrastrukturen är inte klart. Det pågår diskussioner med ett flertal tänkbara samarbetspartner, stora välkända aktörer som har erfarenhet av liknande projekt. I slutet av 1990-talet byggde Umeå kommun ut fibernätet, och det finns enligt Robert Winroth en tradition av att det offentliga bygger denna typ av infrastruktur.

– Tidigare har vi jobbat så att vi sitter på våra kamrar och planerar, sen går vi ut till operatörerna. Nu gör vi det i ett tidigare stadium. Det spelar ingen roll vilken operatör det blir, det ska vara en öppen infrastruktur. Vi förvaltar just nu och har ett bolag för det, så får vi se var vi landar sedan, säger han.

Planen är att alltså att hela projektet ska präglas av samarbete mellan de partner som deltar, både privata och offentliga.

Företag som är intresserade kommer att kunna nyttja testmiljön och se hur produkten eller tjänsten fungerar i en vardagsmiljö. Umeåborna kommer att märka det framför allt genom att de får chans att testa den nya tekniken i sin närmiljö. Den verkliga 5g-utbyggnaden väntas komma igång först 2020, och tillstånden delas ut av Post- och telestyrelsen. De är också den myndighet som godkänt testverksamheten som pågår fram till slutet av 2019.

Läs också: Ny bit i regeringens AI-pussel – satsar på fortbildning

Det skapas ofta en hajp kring ny teknik. Lanseringar har en tendens att bli lite av ett jippo och produkterna lovar mer än de för ögonblicket kan leverera. En risk Robert Winroth är medveten om, men en fälla de inte tänker trilla ner i. De har gjort sin hemläxa, säger han.

– 2013 stod vi inför stora utmaningar, med stora omkostnader. Då började vi se oss om efter en modell där aktörer arbetar tillsammans, företag och offentliga aktörer. Det har inneburit stora förändringar. Det offentliga är inte vara att arbeta i partnerskap. Det tar vi med oss nu, det har fungerat tidigare. Vi har tagit fram affärsmodeller, etablerat kontakt med företag, vi har ett bolag som gör allt detta. Därför kommer detta inte bli något jippo, säger Robert Winroth.

Peter Eriksson
Digitaliseringsminister Peter Eriksson, Miljöpartiet.

Dagarna innan projektet drog i gång besökte digitaliseringsminister Peter Eriksson, MP, staden. Han har vid flera tillfällen lyft fram vikten av att Sverige och Norden är tidigt ute i övergången mot 5g.

– Det skapar enorma möjligheter att få en hel stad som 5g-yta, många företag och industrier skulle vara intresserade av en sådan verksamhet. 5g är också intressant för att vi inte vet vad det kan bli. Affärs-och finansieringsmodellerna är fortfarande oklara. Jag tror att satsningen i Umeå kan lösa de frågorna. Det kan i så fall underlätta utvecklingen och investeringarna i 5g i framtiden, säger han.

Projektet ligger i startgroparna och ska vara helt redo att dra igång vid årsskiftet. Tester i sjukhusmiljö och på universitet ska förhoppningsvis vara igång under första kvartalet 2019. Planen är att projektet ska pågår i tre år, men Post- och telestyrelsen tillstånd sträcker sig bara till 31 december nästa år.