I april köpte konsultbolaget Evry svenska Findwise. Nu har man än en gång valt att köpa ett specialistbolag.

Den här gången handlar det om ett mindre företag, Exonor. Bolaget jobbar främst med strategiska konsulttjänster kring kliniska it-system. Och Evry ser förvärvet som ett viktigt steg i sin fortsatta satsning på den nordiska marknaden för hälsa och sjukvård.

– Företaget är grundat i Norge, men huvuddelen av affären ligger i Sverige, och det finns resurser spridda över hela Norden. De som jobbar där har mycket kritisk kompetens, där man både har läkare och sjuksköterskor anställda, men även folk som kan it i verksamheten. Verksamhetskompetens är jätteviktigt, eftersom ju mer vi förstår av våra kunders verksamhet desto bättre kan vi bli på att hjälpa våra kunder, säger Bengt-Göran Kangas, som är ansvarig för offentlig sektor på Evry och säger så här om de stundande tillväxtplanerna.

– Vi har båda ambitionen att fördubbla Exonors verksamhet under det kommande året. Det finns många underliggande behov som behöver täckas. Alla pratar e-hälsa nu inför 2025.

2025 är det år som Sverige uttalat att man ska vara bäst i vårdvärlden på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. För Evry är det sedan tidigare en viktig marknad, och med förvärvet utökar man alltså satsningen. Köpet av Exonor ska ge Evry ytterligare möjligheter att hjälpa sina kunder ta Sverige till det målet.

– Vi ska göra dem till en del av vår hälso- och sjukvårdsverksamhet. Vi har upp emot 500 personer som dagligen jobbar med vården. Exonor kommer att bidra med kompetens, partnerskap och kunder till oss. Jag hoppas att vi kommer få en bra utveckling, säger Bengt-Göran Kangas.

Hur mycket Evry fått betala vill man inte avslöja. Exonor har kontor i Oslo, Uppsala, Helsingfors och Köpenhamn, och även om det är ett relativt litet förvärv, med 17 specialister, av vilka knappt hälften sitter i Sverige, så är det tydligt att Evry ser sina nya kollegor som oerhört viktiga.

– Det är personer som sitter på väldigt bra kompetens och bra kontakter och relationer. Vi tror att de blir ett väldigt viktigt tillskott till vår verksamhet.