Nu i sommar har it- och nätjättarna Google och Microsoft tillsammans med Facebook och Twitter sjösatt ett stort datatransfereringsprojekt – Data Transfer Project - som ska göra det enklare och säkrare för användarna att flytta data mellan de här plattformarna.

Det ska bli enklare att prova på nya tjänster, lämna tjänster och backa upp sina data.

– Man ska inte behöva ladda ner sina data, utan kunna flytta den direkt mellan plattformarna, säger Anders Kingstedt, vd för konsultbolaget Mjukvarukraft som är involverat i projektet. De här företagen vill öka trovärdigheten hos användargrupperna.

– Det är kittlande att framför allt Google och Microsoft teamar upp i det här syftet, eftersom det inte finns så många projekt mellan dem.

Läs mer: Nu flyttar speljätten King till Googles moln

Anders Kingstedt fortsätter:

– Men det här kommer från standardiseringsindustrin och där har Microsoft varit en aktiv part länge, och drivit utvecklingen av molntjänstestandarder. Google har hittills stått lite utanför de här ambitionerna.

Det hela är en öppen källkodsbaserad dataportabilitetsplattform (koden finns tillgänglig på Github), där man använder existerande API:er och auktoriseringsmekanismer för att få tillgång till data. Sedan transfereras denna data till ett gemensamt format. Hittills har grunden i koden gjorts av utvecklare från Google och Microsoft.

Det leverantörerna exemplifierar med i det här skedet är kunddata, som till exempel e-post, men teoretiskt ska det här projektet omfatta alla typer av data.

När leverantörerna själva beskriver det här projektet talar de om att det handlar om att öka nyttan för användarna – det ökar valmöjligheterna, att man lättare ska kunna prova på nya tjänster, konkurrensen blir större – men det är klart att de själva ser en vinning i det här. I slutänden hoppas man vinna trovärdighet så att fler användare vågar använda sig av molntjänster i högre grad.

Anders Kingstedt säger att det finns olika drivkrafter för det här projektet. Till exempel har GDPR tvingat fram en massa initiativ från leverantörerna inom integritets- och säkerhetsområdet.

– Men det är också så att organisationer blir allt mer oroliga för inlåsningseffekter och det hindrar molnutvecklingen. Därför blir det en trovärdighetsfråga för leverantörerna att kunna visa att det är enkelt att flytta data mellan plattformarna.

– Dessutom slipper man ju lägga en massa tid på tråkiga porteringsprojekt, och det kan på så sätt spara både tid och pengar.

Microsoft skriver i en bloggpost att ”portabilitet och interoperabilitet är centralt för molninnovation och konkurrens, då det låter människor så enkelt som möjligt byta till en annan produkt eller tjänst som passar dem bättre”.

”Användarna ska få de verktyg de behöver för att ta kontroll över sina data”.

Läs mer: Multi-molnet kan vara vägen till en lyckad digital resa

Google skriver att projektet fortfarande är i ett mycket tidigt skede och att de nu uppmuntrar utvecklarsamhället att hjälpa till med att utvidga plattformen till att stödja fler datatyper, tjänsteleverantörer och molnlösningar.

”Idén med dataportabilitet ger människor större kontroll över sin information, och gör så att vi måste utveckla bra produkter, eftersom vi vet att de kan packa ihop och lämna oss när som helst”.

Anders Kingstedt har nu börjat gå ut och prata om det här projektet ute bland kunder.

– De som jag pratar med tycker det här är väldigt intressant. Många kunder är oroliga för inlåsningseffekter. Vågar vi satsa på en molnleverantör eller binder vi oss för hårt vid den tekniken då? Men om man kan peka på att det finns en teknisk lösning som gör det möjligt att flytta data, då kanske man inte är lika orolig för att satsa på en viss teknik.

– Det är fortfarande många som inte vågar ta steget fullt ut i molnet.


ANNONS: Storsatsande eventet IBM Analytics University kommer till Stockholm 17-20 september 2018