En fast hand som styr organisationen är ett krav för vilken förändringsresa man än talar om. Den digitala transformationen är sedan länge ett välkänt begrepp och hur den kan hjälpa en organisation borde varje it-chef värd namnet ha full koll på. Men verkligheten är en annan.

I en rapport från konsutbolaget Cap Gemini och forskare från amerikanska universitetet MIT visar att 39 procent av företagen visserligen har den digitala förmåga som krävs. Men det är bara 35 procent som säger sig ha rätt ledarskap på plats för att lyckas med en digital transformation. Det är en rejäl nedgång från 2012 då siffran låg på 45 procent.

Läs också: Därför är det en pangidé att låta folk jobba hemifrån

Anledningarna till chefer brister i sitt ledarskap är antagligen många som det finns chefer. De kan bero på personliga egenskaper, organisationskultur eller hur arbetet är strukturerat. Enligt George Westerman från MIT som ligger bakom studien säger att bra ledare aldrig är nöjda med läget just nu, det vill hela tiden jobba mot något bättre. De förstår också att digital transformation visserligen utgår från det digitala. Men utmaningen ligger egentligen i transformationen, alltså den förändringsresa som organisationen befinner sig i. Det finns en rad saker man som chef kan göra för att bli en god ledare, och hjälpa företaget hålla rätt kurs, skriver amerikanska CIO.

1. Var en god kommunikatör och lyssna. 

Önskemål och krav utifrån tenderar inte sällan att överträffa kostnaderna för vad det egentligen går att leverera inom ramarna för ett projekt. För att inte duka under för dessa krav måste en bra ledare veta hur man prioriteterar. Och veta hur man kommunicerar detta till andra så de förstår värdet av det som levereras och hur det på bästa sätt hjälper företaget. För detta krävs också att man vårdar relationen, med både leverantörer och inom den egna organisationen. Berätta vad ni gör och varför, lyssna på deras synpunkter och värdera dem.

– Bra chefer är utomordentligt bra på att lyssna. De har en hög abstraktionsförmåga och vad jag menar med det är att de har förmågan att tolka och skilja agnarna från vetet. De förstår behovet kontra vad folk säger att de vill ha, säger Eric Sigurdson som jobbar med ledarskapsutbildning.

Om man inte kan lyssna som chef spelar det ingen roll hur bra idé man än har. Är man frö entusiastisk inför ett projekt är det lätt att bara ånga på i en riktning. Utan att lyssna på andra och fånga upp deras signaler kan man missa viktiga detaljer som kan göra idéen ännu bättre.

2. Förenkla arbetet och hjälp organisationen att jobba agilt

En chef kan välja att lägga sin arbetsdag på ett flertal olika saker. För George Brady, teknisk chef på Capital One, är fokus nyckeln till framgång liksom förmågan att förenkla arbetsprocesser.

– Hos oss tittar vi hela tiden på vad vi gör och hur vi kan göra det enklare, mer effektivt och vad vi ska sluta göra, säger han.

Andra bolag har liknande inställning, till exempel Dave Castellani, affärsinformationschef på försäkringsbolaget New York Life. Vill man digitalisera måste man förenkla tillgångarna och vara riktigt bra på att processförbättring.

– Vi har funnits i 173 år, så vi har samlat på oss många gamla system och har en hög teknikskuld. De flesta företag struntar i det vilket gör det svårare att knyta ihop nya program med gamla, säger han.

Han lyfter också fram vikten av att jobba agilt. Om inte hela organisationen är lika engagerad i den processen är det bara att glömma. Teknik är bara ett verktyg.

3. Anställ rätt personer som delar er vision 

För att vara en bra digital ledare måste man inse att det krävs bra medarbetare. Det krävs andra som delar din vision och som är bekväma med hitta nya vägar, personer som innovativa och trivs med det. Inte sällan är det människor som utgör ett hinder i en digital förändringsresa. Därför krävs personer som är dels är redo att anta utmaningen men som också är beredda att sätta organisationens behov före sina egna.

I ett bra team bör det också ingå personer som är intresserade av att lära sig, som drivs en av en nyfikenhet. Tillsammans måste de kunna ta sig an nya utmaningar och se saker och ting på ett annorlunda sätt från hur de tidigare jobbat. Och som vågar ifrågasätta varandra. Fastna inte i gamla rutiner eller mönster när ni nyanställer, se hur nya medarbetare kan komplettera ert nuvarande team.

4. Delta i arbete

Vill du nå framgång får du jobba för den. Delta i arbetet och sitt inte bara bakom ett skrivbord och titta på. Arbetsgrupper fungerar bättre med en chef som är närvarande i verksamheten. Om ni säger att de anställda ska använda ny teknik för att bygga era produkter, ser det illa ut om chefen ligger ett steg bakom.

5. Acceptera att misstag begås

Dave Castellani brukar här använda sig av något han kallar Gudfadernprincipen: ge dåliga nyheter snabbt! Och avdramatisera det hela, få medarbetaren att förstå att misstag inte alltid enbart är dåligt. Han menar också att en bra chef inte hastar fram några slutsatser utan försöker komma ner till kärnan av problemet. Alltför ofta försöker man hitta en snabb lösning som egentligen inte löser någonting. Om en organisation bara bygger på en rad tillfälliga lagningar går för eller senare allting sönder.

Läs också: 5 steg för att bli experten alla vänder sig till

Att tydligt definiera vad problemet är gör det enklare att hitta långsiktiga lösningar.

– Som det ofta är med en digital resa så misslyckas flera av våra initiativ. Att då inte försöka få dem att fungera är också en viktig egenskap. Vi försöker avbryta initiativ så fort som möjligt då vi ser att de inte ger något värde, säger Ben Ninio, digitalchef på Syngenta.

Samtidigt som man ska erkänna sina misstag ska man också vara öppen med dem. Larissa Tosch är it-chef på försäkringsbolaget Glatfelter group. Jobbar it-avdelningen nära övriga delar av företaget är det ingen idé att hymla säger hon, de lär märka när vi gör misstag ändå. Att behålla lugnet är det viktigaste en chef kan göra i det läget, ungefär som en anka.

– Vi kan paddla på som galningar under vattnet för att hålla oss över ytan. Men ovanför ska vi framstå som lugna och eleganta, säger hon.

6. Bli vän med folk, inte bara cheferna

Studien från MIT visar att en bra chef har starka relationer både inom sin egen avdelning och med andra delar av företaget. Har man inte det bör man jobba på det, säger George Westeman.

– Gör allt du kan för att förstå andra i ledningsgruppen att förstå hur de ska fatta bättre beslut och att tekniken kan göra det möjligt. Det kan vara närmare relationer med kunderna eller mer flexibla och agila processer, säger han.

Se också till att vara redo. Den dagen resten av företaget är redo för en digital resa, ska en bra it-chef bara kunna trycka på startknappen. Ha rätt metoder på plats och rätt kompetens. Se också till att ha förståelse för hur andra ser på it, det är inte alltid den samma som utvecklarnas. Detta får man genom att känna sin organisation, uppifrån och ner.

7. Se framåt

Det är lätt att bli bekväm, en fälla många fastnar i särskilt efter en tid av förändring. Men som chef gäller det att se runt nästa hörn. Annars riskerar man som bolag att hamna på efterkälken.

– Effektiva ledare behöver bygga program för framtiden i motsats till att bygga utifrån teknik som är fem, tio år gammal. Jag tror att många människor, särskilt inom it brukade förlita sig på tidigare erfarenhet och utifrån det bestämma vad de ville bygga, säger Srini Koushik, teknik- och it-chef på Magellan Health.

Hans råd är att ta reda på vilka de bästa tillvägagångssätten är just nu, sen att diskutera dessa med konsultbolag. Bolag som själva ligger i framkant så de kan hjälpa er med era produkter. Samtidigt som man skyndar långsamt. Vad är bäst lämpat här och nu, tänk pragmatiskt.