Den intensiva svenska datacenterboom som nu pågår påverkar branschen positivt på många sätt. En tydlig effekt är att servermarknaden fortsätter att växa. Det visar siffror från analysföretaget IDC, som också visar var och hur marknaden kommer att utvecklas under de kommande fem åren.

Läs också: Nu tar Google hjälp av en AI för att kyla sina datacenter

Tittar man på siffrorna för den totala svenska infrastrukturmarknaden, vilken innefattar servrar till Public Cloud, Private Cloud och traditionell leverans, som här kallas Onsite, så kan man se att pilarna för serverförsäljning fortfarande pekar uppåt. Men vilken del det är som växer mest varierar under de kommande åren.

Bryter man ned de tre delarna kan man se att Onsite fortfarande slukar en hel del servrar. Någon tillväxt handlar det knappast om, men försäljningen backar inte heller, utan ligger tämligen stabilt. Serverförsäljningen till Private Cloud tuffar också på i hyfsat jämn takt, med en tillväxt på cirka 5 procent per år.

Den del av den svenska servermarknaden som växer mest just nu är den för Public Cloud, vilket så klart förklaras med att det byggs datacenter för fullt. IDC räknar med att den här utvecklingen håller i sig fram till 2019, då marknaden når sin absoluta topp. Därefter förväntas den dala ganska tydligt under de kommande åren.

– Så vitt vi kan se så viker marknaden för nya servrar till Public Cloud efter 2019. En naturlig tolkning är att den kraftiga utbyggnaden av datecenter i Sverige kommer att mattas av och att leverantörerna av IaaS kommer att konsolidera och utnyttja befintlig kapacitet och därmed minska nybyggnationen. Det som kan ändra bilden av en peak 2019 är om någon av de större globala spelarna efter Google, Amazon, Microsoft och IBM plötsligt investerar i datacenter, säger Martin Sundblad, analyschef på IDC.

Att det finns en tydlig vinnare på den totala infrastrukturmarknaden är kanske inte jätteöverraskande. Det som växer allra mest är infrastruktur som tjänst, IaaS, det vill säga företagens investeringar i molnjättarnas infrastrukturmolntjänster, som har en årlig tillväxt runt 33 procent. IDC spår också att investeringarna i IaaS kommer att gå om investeringarna i den traditionella servermarknaden, det vill säga Onsite och Private Cloud, under 2020.

– IDC räknar med att servermarknaden för traditionell onsite ligger relativt still i Sverige, en minimal ökning om 0,3 procent per år. IaaS växer fortfarande med 33 procent årligen och kommer att vara den största infrastrukturmarknaden efter 2020, men det kommer inte att leda till vikande onsite-marknad, säger Martin Sundblad.

Läs också: Dyrare elräkning för datahallarna när solen steker på

Att det är de just nu stora datacenterinvesteringarna i Sverige som driver på tillväxten inom Public Cloud blir ännu tydligare om man blickar utanför nationsgränsen. På Europanivå kommer servermarknaden för Public Cloud nämligen fortsätta växa framöver. Här syns inte en lika tydlig peak i prognoserna som man ser i Sverige. Den tillväxt som finns i Europa sker dock främst i tre länder.

– I Europa som helhet viker inte utbyggnaden av Public Cloud på samma sätt, men det är tre länder som står för utbyggnaden, Tyskland, Storbritannien och Irland. Irland kommer 2019 att stå för 19 procent av servermarknaden på Public Cloud, vilket gör att investeringarna där är näst störst i Europa efter Tyskland, säger Martin Sundblad.


ANNONS: Storsatsande eventet IBM Analytics University kommer till Stockholm 17-20 september 2018