Kinesiska nätleverantören och Ericsson-konkurrenten Huawei får inte delta i utbyggnaden av 5g-nät i Australien eftersom australiensiska myndigheter anser att säkerhetsrisken är för stor.

Nu slår Huawei tillbaka och hävdar att beslutet är ”politiskt motiverat, och inte baserat på en faktabaserad, transparant och rättvis beslutsprocess”. Det skriver IDG News.

Läs mer: Nu ska Umeå bli Sveriges 5g-huvudstad – ”en överlevnadsfråga”

I ett uttalande skriver Huawei: ”Det här är inte i linje med det långsiktiga intresset för australiensiska folket, och det förvägrar australiensiska verksamheter och konsumenter rätten att välja från den bästa kommunikationstekniken som finns tillgänglig.”

Huawei menar vidare att förbudet skapar en icke-konkurrensutsatt marknad och att detta ökar kostnaderna för nätverksbyggandet. ”I slutänden är det vanliga verksamheter och konsumenter som får betala priset för myndigheternas beslut”, menar företaget. ”Huawei är en av nyckelspelarna inom 5g-utveckling.”

”Innovation fungerar eftersom innovatörer får belöning för sitt arbete, men regeringen förnekar nu Huawei rätten att vara med och konkurrera för att få avkastning på våra investeringar.”

De australienska myndigheterna skrev i ett uttalande förra veckan att regelverk som i vanliga fall gäller för telekomoperatörer nu också gäller för dem som tillverkar utrustningen. Bolag som med stor sannolikhet kan utsättas för utomrättslig styrning från en utländsk makt kan göra landets nätverk sårbara och utgör en säkerhetsrisk, står det också i uttalandet.

Läs mer: Ericsson: "Starkare momentum för 5g"

Huawei skriver å sin sida att tolkningen av kinesiska lagar bör göras av ”kvalificerad och opartisk juridisk expertis”, och att de har erbjudit myndigheterna en oberoende expertanalys av de kinesiska lagar som det är frågan om.

"Kinesisk lag ger inte myndigheter rätt att tvinga telekommunikationsföretag att installera bakdörrar eller avlyssningsenheter eller delta i någon verksamhet som kan äventyra andra länders telekommunikationsutrustning."