Tanken är att den nya skolplattformen ska ersätta Skolwebben nu under hösten. Och samtidigt som många välkomnar bytet så är det också många lärare som sliter sitt hår, eftersom det även finns vissa utmaningar med att ge sig på ett nytt system, samtidigt som terminen startar. Skolplattformen ska användas av föräldrar, barn och lärare, och samtliga parter har fått börja använda det nya systemet samtidigt.

”Försenad, buggig och funkar inte vid skolstart”, konstaterar en lärare luttrat.

En annan lärare som Computer Sweden varit i kontakt med konstaterar att det även har varit en hel del problem för föräldrarna att logga in, och eftersom systemet är nytt även för de som jobbar i skolan, med bara snabb utbildning i hur det ska användas, så blir det svårt att kunna guida frustrerade föräldrar rätt.

Läs också: Han har receptet på lyckade kodlektioner i skolan

På Stockholms stad är man medveten om att det har funnits vissa problem, men samtidigt konstaterar cio:n Johanna Engman att införandet av den nya skolportalen helt och hållet följer planen.

– Vi har sjösatt skolplattformen för en vecka sedan. Det består av flera standardsystem som vi använder, och vi har ett stegvis införande och det sker även stegvis ute i skolorna, säger hon.

Det är utbildningsförvaltningen som styr över hur själva utrullandet av det nya systemet ska gå till. Johanna Engman säger att de tester som har gjorts har fungerat bra.

– Vi har haft en del piloter där vi har kört det här. De som har testat det har tyckt att det fungerat bra och därför har man nu valt att gå live med det. Nu tar vi det stegvis. Vi har valt att ha olika leverantörer, och att lansera successivt och inte ta allt på en gång, så alla moduler är inte på plats. Vi har mellan tre och fyra på plats, totalt är det sex olika moduler, säger hon.

Även om det kan bli mycket jobb med den nya skolplattformen, så innehåller den verktyg som lärare och elever arbetar med dagligen under skolåret.

Läs också: Microsoft utmanar Chromebook i skolan med riktigt billiga laptops

– Vi bedömde därför att det var viktigt att det sker i samband med skolstart, annars måste vi vänta till nästa termin eller nästa skolstart. Det krävs att man arbetar med verktygen i skolplattformen på varje skola, säger Johanna Engman, och lyfter fram att alla problem som uppmärksammas ska åtgärdas så snabbt det går.

– Det som rapporteras in som felaktigheter sker det rättning av hela tiden. Och under hösten arbetar vi vidare med att utveckla delarna i plattformen. Det gäller till exempel layouten, den jobbar vi på. Vissa saker i den grafiska profilen är inte färdigutvecklade, men det handlar mer om en upplevelsedel än om funktionalitetsdel. Funktionaliteten finns redan där.