– Om vi tittar på valrörelsen så kan man undra om det är de stora viktiga frågorna som diskuteras. Jag tycker inte att det känns så. Exempelvis är digitaliseringen frånvarande trots att den kanske påverkar mer än en hel del av de detaljer som diskuteras, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson, (MP).

Ett skäl till att det inte diskuteras är att kunskapsnivån hos politiker och journalister inte är tillräckliga tror han. Och för att få politikerna på banan satsar nu regeringen 10 miljoner kronor fram till 2020 på att höja deras digitala kompetens. Även högre tjänstemän ska få del av satsningen.

Läs också: Här är partiet med flest it-namn på riksdagslistorna

– Om man inte har tillräckliga kunskaper vågar man inte lägga förslag. Och det är viktigt att vi får en bättre debatt och fler förslag. Det krävs ett större ledarskap från politikerna. De måste ta taktpinnen och inte vara utlämnade åt företag – ofta kinesiska eller amerikanska.

Peter Eriksson framhåller att behovet av digital kompetens också finns på regeringsnivå och bland riksdagsledamöter men att det där finns bättre resurser för att få hjälp med ett kunskapslyft, medan det är svårare för politiker ute i landet.

Vad innefattar digital kompetens – vad är det som de ska kunna? 

– De ska kunna förstå utvecklingen, vad som händer just nu och vad det innebär ur ett politiskt perspektiv.

Är det här ett behov som politiker ute i landet uttryckt? 

– Nej, initiativet kommer från oss på näringsdepartementet men Sveriges Kommuner och Landsting tycker att det är väldigt bra.

Exakt hur kompetenslyftet ska läggas upp och vilka grupper som ska prioriteras bland politiker och tjänstemän ska SKL titta på. Men även den nya Myndigheten för digital förvaltning ska vara med i utformningen och det görs i samråd med Post- och telestyrelsen, Digitaliseringsrådets kansli, Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Skolverket.

Räcker tio miljoner kronor? 

– Det gäller ju inte hela befolkningen men vi för vår del är beredda att skjuta till mer efter valet om det skulle finnas behov för det.