I dag invigs Myndigheten för digital förvaltning, Digg, och de 40 medarbetarna släpps in i de nyfixade lokalerna i Sundsvall. På eftermiddagen kommer civilminister Ardalan Shekarabi för den officiella invigningen och ett drygt hundratal inbjudna gäster firar tillsammans.

Men när champagnebubblorna slutat sprudla – alkoholfri påpekar myndigheten – vad ska myndigheten egentligen göra då?

Uppdraget är enligt instruktionerna att ”att samordna och stötta den förvaltningsgemensamma digitaliseringen, ansvara för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen, bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitalisering av offentlig förvaltning och att följa och analysera den utvecklingen”.

Och civilminister Ardalan Shekarabi, som är ansvarig minister för Digg, har flera gånger poängterat att myndighetens uppgift är att inte bara samordna utan också driva på och accelerera den digitala utvecklingen i den offentliga sektorn.

Det innebär att en stor del av arbetet till att börja med handlar om att knyta kontakter med de runt 700 myndigheter, kommuner och landsting som myndigheterna ska samverka med. Bara regeringskansliet, Säpo, Fortifikationsverket, Försvarshögskolan och de myndigheter som hör till försvarsdepartementet ligger utanför myndighetens samverkansansvar.

Läs också: Nya lagen pressar 200 000 företag – ”mycket jobb att göra”

Generaldirektören Anna Eriksson konstaterade redan när CS pratade med henne i somras att hösten kommer att ägnas just åt att bädda för en god samverkan.

– Att bygga relationer med myndigheter, kommuner, landsting, företag och andra organisationer och förstå behoven och att bygga organisationen så att den fungerar som det är tänkt blir de två delarna som kommer att dominera under hösten.

Generaldirektören Anna Eriksson
Anna Eriksson är generaldirektör på Digg.

Men myndigheten ska också arbeta med mer konkreta frågor som delvis tas över från andra myndigheter.

Som CS rapporterade häromdagen flyttas exempelvis frågorna kring e-handel och arbetet med e-faktura i offentlig sektor, som snart blir obligatorisk, över från Ekonomistyrningsverket. En av uppgifterna där blir att se över hur processen kring viten för dem som inte följer e-fakturakravet ska se ut.

E-legitimationer hamnar också på Diggs bord. Elegitimationsnämnden går upp i den nya myndigheten som därmed tar över ansvaret för sådant som e-id-granskning och ansvaret för att Sverige från den 29 september ska kunna hantera utländska e-legitimationer via Eidas-noden.

Även Expertgruppen för digitala investeringar som ska hjälpa myndigheter att göra kloka investeringar flyttar in hos Digg.

Statens digitala brevlåda Mina meddelanden – en säker inbox dit användaren kan få e-post från myndigheter men även privata aktörer – tas över från Skatteverket 2019.

Efter ett par tröga år har nu 2,8 miljoner svenskar digital brevlåda. Det är också en av de tjänster som civilminister Ardalan Shekarabi ofta lyfter fram som en bas för en digitaliserad förvaltning och där han vill se en accelererad användning, inte minst inspirerad av Danmark där staten sparat stora pengar efter att den lagstiftat om att alla som har möjlighet ska ta emot sin myndighetspost digitalt.

En stor utmaning för Digg är att få fart på myndigheternas arbete med att öppna data och göra dem tillgängliga och också att driva på innovationen. Öppna data är inte Sveriges starkaste gren utan det digitaliseringsområde där vi ständigt hamnar i bottenskiktet när olika länder jämförs.

Frågor kring webbtillgänglighet och liknande hamnar också hos DIgg.

Läs också: Utredare vill öka insynen när algoritmer fattar myndighetsbeslut

Och redan imorgon tisdag kickstartar arbetet konstaterar generaldirektören Anna Eriksson.

– Tre myndigheter – Lantmäteriet, Skatteverket och Bolagsverket – har ett regeringsuppdrag kring vad som egentligen är grunddata som vi också ska arbeta med så dem träffar vi redan på tisdag. Och det finns också ett samordnande uppdrag kring hur informationsutbytet mellan myndigheter, kommuner och landsting kan ske säkert och effektivt. Där har vi bjudit in till möte hos oss på onsdag.

Mycket möten lär det också bli framöver eftersom just samordningen av den ”förvaltningsgemensamma digitaliseringen” som sagt är ett av Diggs uppdrag. Det märks också i de nya lokalerna konstaterar Anna Eriksson – där stöds alla former av digitala arbetssätt och möjligheter till kommunikation.

– Vi vill ju också vara ett föredöme och ett exempel på hur man kan jobba digitalt på ett bra sätt, säger hon.