Blockkedjan har under senare år toppat hajplistorna men trots det finns få som dragit igång med att använda tekniken på allvar utanför kryptovalutornas värld. Svenska Lantmäteriet tillhör dem som kommit längst. 

Nu börjar allt fler titta på hur tekniken ska användas. I våras beviljade Stockholms läns landsting 550 000 kronor till ett projekt på Karolinska universitetssjukhuset för att titta närmare på hur blockkedjan kan användas för säker hantering och delning av hälsodata. Projektet drivs av Fredrik Öhrn och Peter Söderman från Innovationsplatsen på Karolinska tillsammans med partner från Microsoft, Intel och Carechain.

– Vi gör det här för att försöka förstå om blockkedjetekniken är relevant för oss, för att dela information mellan olika aktörer i vården, säger Peter Söderman.

– Den skulle potentiellt kunna användas internt i vården, mellan patient och vård, i kliniska studier mellan vård och forskare. Den skulle också kunna användas för att se hur behandlingar fungerar – den är ju gränslös på så sätt att det skulle kunna koppla ihop patientpopulationer i olika delar av världen. Den skulle också kunna användas för betalningsströmmar.

Läs också: Alla pratar om blockchain – men finns det något bakom hajpen?

Men ännu är vi långt därifrån poängterar han.

– Det här är ett utforskande projekt. Det är inte så att Karolinska universitetssjukhuset börjat med något sådant ännu.

Det projektet räknar med att hinna med fram till december då finansieringen är slut är att få upp en teknisk miljö där man kan testa hur blockkedjan fungerar för att skicka information.

– Det handlar om att få upp en enkel lösning där vi delar data. Inga skarpa data – så långt har vi inte kommit.

Peter Söderman är också tydlig med att det kan finnas lösningar redan i dag som fungerar bättre.

– Vi måste jämföra med existerande lösningar – kanske är de enklare och bättre. Det är ju inte så att vi inte kan dela data och följa transaktioner på andra sätt, i Swish kan du ju också se när du betalat och till vem. Det intressanta är att se om att blockkedjan är en bättre lösning för större mängder och för känsliga data.

Läs också: "Många säljer gamla lösningar som nya genom att hänvisa till blockkedjan"

Tekniken i sig ser han inte som någon större utmaning. Det blir den först om man skulle komma till ett läge där något verkligen skulle implementeras – just att skala tekniken är trixigt när det gäller blockkedjan.

Däremot är det mycket att fundera kring när det gäller att dela just vårddata med tanke på hur känsliga de är.

– Om det skulle röra sig om kliniska data gäller det ju att följa alla regleringar och den etik som gäller. Det måste – som alltid – ske korrekt. Men det är inte aktuellt inom ramen för det här projektet.

Efter att den tekniska miljön satts upp ska projektet utvärderas för att se hur man kan gå vidare.

– När vi programmerat och fått igång allt så ligger vi ganska långt framme på det här området. Så vi hoppas på finansiering för att kunna ta ytterligare steg och praktiskt kunna testa i vår, säger Peter Söderman.