Vi har tidigare skrivit om att Dustin tar strid mot Advanias plötsliga inträde på statens stora pc-ramavtal, dit man kom genom att ta över en del av det konkursade Misco. Nu väntar nästa rättsliga batalj mellan de båda bolagen.

I mitten av augusti kom Polisens tilldelningsbeslut i den stora pc-upphandling man nu genomför. Totalt handlar det om ungefär 36 000 datorer, både bärbara och stationära. Dessutom tillkommer cirka 45 000 bildskärmar och annan tillhörande kringutrustning samt återtagande av it-utrustning och service och underhåll.

Polisen uppskattar den sammanlagda volymen på upphandlingen till cirka 100 miljoner kronor per år, en uppskattning som baseras på tidigare avtal och interna beräkningar. Ramavtalet löper under två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år, så totalt sett kan det vara 400 miljoner kronor som står på spel.

Myndigheten konstaterar att utvärderingen av de inkomna anbuden har skett utifrån lägsta pris. Och av de tre anbud som kommit in har Caperio lagt sitt utvärderingspris på 352,5 miljoner kronor. Tvåan Dustins pris ligger på 357,5 miljoner kronor och tredjeplacerade Atea ligger på knappt 369 miljoner kronor.

Men även om Caperio, som numera alltså är en del av Advania, valdes ut är det långt ifrån klart. Detta eftersom Dustin har lämnat in en ansökan om överprövning den 27 augusti. Man anser inte att Caperios anbud uppfyller de obligatoriska kraven. Dessutom slår man ner på att Polisen har tillämpat en utvärderingsmodell med golvpriser. Men det finns också en annan viktig anledning som har fått Dustin att agera.

– Skälet är att det är en relativt stor upphandling, och allt är sekretessbelagt. Det gör att vi inte kan se på vilka grunder de har vunnit den, säger Eva Ernfors, informationschef på Dustin, och kommenterar även förekomsten av golvpriser.

– Det kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen i somras, som säger att man inte får ha golvpriser i en upphandling. Den domen kom före tilldelningsbeslutet.

Läs också: Dålig it-kunskap hos poliser – nu ska spetskompetens spridas över landet

När det gäller de obligatoriska krav som man slår ner på lyfter Dustins jurister fram vikten på Polisens efterfrågade kategori ”bärbar dator mellan”, där Polisen vill ha en dator som väger 1,58 kilo. Här hänvisar man till sekretessen och framhåller att Dustin inte ”med säkerhet kan ange vilken datormodell som offererats, men det finns anledning att befara att den dator som offererats väger mer än den maxvikt som Polisen angett i sitt obligatoriska krav”.

– I och med att vi inte kan se någonting så kan vi inte göra någon bedömning. Vi vill att de ska häva sekretessen och visa vilka produkter det handlar om, säger Eva Ernfors.

Huruvida det är ett tungt vägande argument eller ej återstår att se i Förvaltningsrätten, där Dustin alltså är flitigt besökande just nu. Men den bilden att man skulle vara ett bolag som överprövar många beslut håller inte Eva Ernfors med om.

– Vi brukar ganska sällan överpröva. Förutom det här är det Kammarkollegiets agerande kring Misco, men annars är det väldigt sällan, säger hon.