EU vill enligt ett förslag från kommissionen beskatta de digitala jättarna efter omsättning, oavsett om de gör vinst eller inte.

Nu ska frågan upp på bordet under ett möte på fredag och lördag med EU:s finansministrar i Wien. Detta enligt ett dokument som nyhetsbyrån Reuters tagit del. Dokumentet har utarbetats av representanter från ordförandelandet Österrike, som vill gå vidare med planen om en digital skatt på tre procent.

Det råder dock inte enighet inom EU för det här förslaget. Lite kortfattat kan man säga att mindre medlemsstater med låga skatter, som Luxemburg och Irland, vill att EU:s förändringar sker tillsammans med en global reform. Större medlemsstater som Frankrike och Italien vill dock ha en snabbare lösning eftersom de menar att företag som Google och Facebook betalar för lite skatt i EU, genom att rikta vinsterna mot länder med lägre skatt.

Som Computer Sweden skrev i somras säger Sverige nej till den här nya skatten.

– Digitaliseringen är en global företeelse och eventuella förändringar som rör företagsbeskattning bör lösas på en global nivå. Det är viktigt att EU inte beslutar om åtgärder som är oförenliga med internationella företagsbeskattningsregler och OECD:s BEPS-arbete, sa finansministern Magdalena Anderssons pressekreterare Gösta Brunnander till Computer Sweden.

BEPS är ett projekt inom OECD som syftar till att motverka att skattebaser urholkas och vinster förflyttas mellan länder genom avancerad skatteplanering.

Läs mer: Därför säger Sverige nej till ny EU-skatt för nätjättarna

På kort sikt vill kommissionen införa en omsättningsskatt på 3 procent på viss digital aktivitet där användarna spelar stor roll i att skapa värden. Den här skatten ska dock bara gälla företag med en omsättning på över 750 miljoner euro globalt och över 50 miljoner euro i EU.

På lång sikt vill kommissionen övergå till en skatt på vinster som genereras från digitala aktiviteter inom ett land, även om företaget inte har någon fysisk närvaro där.

Enligt det dokument från Österrike som Reuters tagit del av är ordförandelandet dock oroligt för att enskilda länder frestas att agera ensidigt under den tiden man väntar på att globalt avtal.

Därför kommer Österrike att ta upp frågan under finansministermötet i helgen och undersöka om de kan arbeta för att en lösning finns på plats innan årsskiftet.

För att få kritiska röster mer välvilligt inställda föreslår Österrike också en del förändringar i förslaget, som att det bara är intäkter från online-annonseringstjänster och digitala marknadsplatser som ska omfattas av den nya skatten.