Arbetsmiljöverket har tittat närmare på hur arbetsmiljön ser ut för första linjens chefer i vården – de chefer som befinner sig ute i verksamheten.

Ofta har de en tung arbetsbelastning där de jobbar under tidspress och har ansvar för många medarbetare. Och det ser inte bra ut – 99 av 100 besökta arbetsplatser har brister som måste åtgärdas, visar tillsynen.

Dåligt it-stöd är en av de saker som mellancheferna ofta lyfter fram som ett stressmoment.

– Ja, det är ett ganska utbrett problem, säger Peter Burman, tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket.

Läs också: Därför kommer vårdens it-system att bli sämre innan de blir bättre

Han berättar att man träffat cheferna i grupp och därför inte gått in i tekniska detaljer. Men det som lyfts fram är två saker. Det handlar dels om att systemen är långsamma och laggar och dels om att de inte ger det stöd som behövs för att styra verksamheten.

– Många upplever att det de förväntas lämna in och få ut i systemen inte har med verksamheten att göra. De känner att de inte har nytta av systemet och efterlyser ett bättre it-stöd.

Peter Burman konstaterar att det i vissa fall kan handla om att arbetsgivaren har en annan syn på it-stödet – att det kan handla om att man vill få cheferna att arbeta på ett annat sätt än de gör.

– Men då borde det kommuniceras tydligare av arbetsgivaren vilka förväntningar man har. Ge en instruktion eller sätta upp en rutin. Ofta är det oklara förväntningar som leder till stress oavsett om det handlar om it eller annat, säger han.