San Francisco-baserade Okta är nästa exempel på ett hajpat så kallat born in the cloud-bolag som nu väljer att etablera sig i Sverige med ett lokalt kontor. För bolaget, som jobbar med säker identitetshantering och enkla inloggningstjänster till alla typer av applikationer, är etableringen i Norden ett fortsatt steg mot nya marknader. I samma veva öppnar man även kontor i Washington och Paris, och sedan tidigare har man även lokal närvaro i London och Sydney.

Läs också: Nu ska molnjätten AWS också in på de företag som vägrar molnet

Den som leder Stockholmskontoret är den nordiska säljchefen Tobias Wahlfrid. Han ansluter närmast från Klarna, och planerar just nu för fullt för hur man ska tampas om de nordiska affärerna. Bland de kunder Okta redan har i Norden finns Ambea, Relex, Norska flyktingrådet och svenska riskkapitalbolaget EQT.

Är det någon särskild typ av kunder som lockar extra på just den nordiska marknaden?
– Nej, det är mer den breda massan. Vi jobbar både med de stora bolagen och de mindre bolagen, säger Tobias Wahlfrid och förklarar bolagets beslut att öppna i Norden just nu på följande sätt:

– Det är många Silicon Valley-bolag som väljer att ha en fysisk närvaro i Norden. Vi vet att det finns mycket kunnigt folk här, och det är många företag i Norden som har kommit ganska långt med molnet, och är väldigt duktiga på det de gör. Men det finns stora möjligheter att göra det ännu effektivare. Dessutom är det viktigt att ha personer med spetskompetens och lokala resurser på plats, som våra kunder och partner kan prata med.

Själv lockades han av att vara med och hjälpa företag i sin resa mot molnet, som är en väsentlig del av Oktas verksamhet.

Läs också: Datacenterboomen mot maxnivå – snart ritas servermarknaden om

– För oss handlar det mycket om flytten från legacysystem till molnet, där vi kan underlätta företagens it-användande och kan fungera som en brygga i övergången. Autentisering och inloggning ska så klart funka var man än är, säger han.

Totalt har Okta runt 1 400 anställda, av vilka ungefär 100 sitter i Europa. Det nordiska gänget är i dagsläget tre personer starkt, vilket gör att byggandet av ett partnerekosystem blir extra viktigt, och Tobias Wahlfrid hoppas kunna utöka den partnerskara man redan har på plats.

– Vi ser att det finns en stor efterfrågan för våra produkter. vi har vissa partnerrelationer på plats redan, men är alltid öppna för fler möjligheter. Partner med erfarenhet och fokus kring identitetshantering, access management, molntjänstimplementeringar och applikationsutveckling är särskilt intressanta, säger han.