Advania får ny storägare

Advania, som tidigare meddelat att man siktar på att börsnoteras, har fått in nya storägare. Totalt är det 30 procent av bolagets aktier som har sålts till Via Equity, ett nordeuropeiskt private equity-bolag, och PFA, Danmarks största kommersiella pensionsbolag. Transaktionen är dock inte helt klar än, utan står inför godkännande av Konkurrensverket.

– Den stora globala efterfrågan av IT-tjänster kommer att fortsätta växa snabbt de kommande åren. Världen förändras, tekniken utvecklas snabbare än någonsin, och behovet av smarta och enkla it-lösningar är uppenbart. Advania har ett annorlunda tillvägagångssätt gentemot it-marknaden, där de ser utöver specifika leverantörer och plattformar för att kunna möta kundens behov. Det sättet har visat sig vara framgångsrikt, och det är vad som fångade vår uppmärksamhet. Advania har unika möjligheter för fusioner och förvärv, och företagskulturen främjar tillväxt. Av den anledningen ligger investeringen i Advania i linje med vår investeringsstrategi och Advania passar perfekt in i vår portfölj, säger Benjamin Kramarz, partner på Via Equity om investeringen.

Läs också: Indiska jätten tar hem ny nordisk skalp – här är veckans it-affärer

– Vi ser fram emot att arbeta med de nya aktieägarna, som inte bara delar vår vision utan också kan ge sin expertis och kunnande till koncernen, vilket kommer att bidra till att öka våra resultat under de kommande åren. Framtiden ser spännande ut, säger Advanias koncernchef Gestur G Gestsson.

Atea köper BI-konsult

Nu börjar Atea köpa på sig bolag igen. Den här gången är det hemma i Norge, där man köper Sherpa Consulting, som jobbar med business intelligence och analytics.

Bolaget är baserat i Oslo, och har 47 anställda. Atea betalar 60 miljoner norska kronor.

– När företagen digitaliserar och lagrar allt mer information i sina it-system skapas möjligheter för realtidsanvändande och innovation på en nivå som man nu börjar inse på allvar. Atea strävar efter att ligga långt fram i att ge kunderna insikt och förbättra sin verksamhet baserat på den information som de kontrollerar, säger Michael Jacobs, vd på Atea Norge.

– Vi är oerhört spända på de möjligheter det kan medföra att tillhöra en marknadsledare som Atea, kommenterar Sigbjørn Høgne, vd på Sherpa Consulting, affären.

City Network flyttar in hos Digiplex

Ökad efterfrågan från kunder inom bank och finans gör att City Network öppnar ytterligare en nod för sin tjänst City Cloud. Den här gången har man valt att flytta in hos Digiplex gröna datacenter i Upplands Väsby. Enligt City Network är det hög efterfrågan på bolagets tjänst för företag med höga krav på regelefterlevnad, som ligger bakom utbyggnaden.

– I takt med att vi växer och bygger ut vårt compliantmoln, som inte minst företag inom den finansiella sektorn är mycket intresserad av, behövde vi en datacenterleverantör som svarar upp till våra och våra kunders höga krav på tillgänglighet, säkerhet och möjlighet till regulatorisk efterlevnad. Dessutom ökar kundernas efterfrågan på hållbara it-tjänster. Med sitt tydliga fokus på att erbjuda klimatsmarta och energieffektiva datacentertjänster kombinerat med deras höga säkerhet och möjlighet till regulatorisk efterlevnad blir Digiplex därför en viktig partner för vår fortsatta expansion, säger Johan Christenson, vd och grundare av City Network.

– Att få förtroendet att husera City Network i vårt hållbara, säkra och energieffektiva datacenter är mycket glädjande, inte minst mot bakgrund av de höga krav som företaget ställer på infrastrukturens möjlighet till regulatorisk efterlevnad. Vi är därför stolta över att välkomna City Network till oss där de kan dra nytta av alla de affärsmässiga och miljömässiga fördelar vi kan erbjuda, säger Gisle M. Eckhoff, vd på Digiplex.

Och Coromatic har fångat Fortlax

Coromatic, som levererar lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur, ska nu ansvara för driften av Fortlax datacenter.

Enligt Fortlax, som är baserat i Piteå, vill man lägga all kraft på att erbjuda kunder olika tjänster inom datacentret medan ansvar för fysisk infrastruktur, som kylning, kraftförsörjning, reservkraft, ups:er och övervakning kommer att säkras av Coromatic dygnet runt.

– Kraven från kunderna avseende tillgänglighet och säkerhet är idag högre än någonsin och vi är fast beslutade att leda denna utveckling. Samtidigt är vår kärnverksamhet att erbjuda spetskompetens inom it-infrastruktur och molntjänster, inte fysisk drift av datacenter. Därför känns det mycket bra att vi nu har fått en så erfaren och kunnig partner som Coromatic på plats för ansvaret för vår verksamhetskritiska infrastruktur, säger Jasenko Masic, operativ chef och partner på Fortlax.

Läs också: Svenska konsultbolagen gör succé – här är veckans it-affärer

– Datacenterbranschen är under stark tillväxt i Norden och det gör det komplext för våra kunder att möta sina slutkunders höga krav på tillgänglighet och säkerhet samtidigt som den övriga affären ska utvecklas. Vi ser därför verkligen fram emot ett långsiktigt samarbete med Fortlax där vi stöttar deras vidare expansion, säger Thomas Wunger, Head of Data Center Solutions på Coromatic.

Inrego plockar in Fairphone

Inrego, som vanligtvis jobbar med begagnade it-prylar, kommer nu även plocka in nytt i sitt segment. Det handlar om nederländska Fairphone, en Androidbaserad telefon som beskrivs som “världens första etiska mobil som är byggd för att hålla längre”.

När Inrego nu blir återförsäljare av Fairphone uinnebär det att man för första gången säljer helt nya produkter.

– Vi ska fortsätta växa och utveckla andrahandsmarknaden men Fariphone ligger på flera sätt helt i linje med våra kärnvärden. De har utvecklat en verkligt hållbar och etisk produkt som dessutom är byggd för att kunna repareras och användas längre. Det är unikt i elektronikbranschen och något som vi har efterfrågat under lång tid. Fairphone 2 är även en bra smartphone och vi tror att det finns en stor efterfrågan från både företag och privatpersoner som vill göra skillnad, säger Mattias Aronsson, försäljningschef på Inrego, och tillägger att Inrego även hoppas kunna återförsälja begagnade Fairphones i framtiden när användarna väljer att byta in dem.

– Fairphone samarbetar alltmer med återförsäljare över hela Europa för att påverka dagens marknad och konsumtion i mer hållbar riktning. Den starkaste signalen vi kan skicka till branschen är att konsumenter bryr sig alltmer om hållbara produkter med lång livslängd. Samarbeten som det med Inrego bidrar starkt till att föra fram mobilen närmare företag och konsumenter och göra den tillgänglig över hela Europa, säger Monique Lempers, kommersiell chef på Fairphone.

Drar igång svensk-kinesisk AI-hubb

I veckan presenterades ett nytt samarbete mellan Sverige och Kina med artificiell intelligens, AI, i fokus. Det nylanserade AI Startup Factory är en inkubator för utveckling av nya produkter inom e-hälsa med målet att skapa en eller två startups inom tre-fyra månader.

Inkubatorprogrammet hoppas bjuda in personer med olika bakgrund i såväl Sverige som Kina, med syftet att skapa nya produkter och affärsidéer inom e-hälsobranschen. En uttalad ambition är också att fokusera på användarvänlighet. Projektet uppges vara finansierat av företag och investerare i Sverige och Kina.

– Vi ser detta som en grund för ett fruktbart samarbete mellan våra länder. Sverige är väldigt bra på innovationer och Kina leder nu utvecklingen inom AI. Vi har helt enkelt utvecklat en plattform där våra länder kan mötas och samarbeta, säger Ying Cheng, en av grundarna av AI Hub

– Vår ambition är att förverkliga alla de möjligheter som AI erbjuder och hjälpa till att använda dem i praktiken. Därmed kan varor och tjänster bli bättre på att tillgodose människornas behov, över hela världen. Vår roll blir att sammanföra idérika människor med företag som kan vara med och utveckla nya verksamheter, säger medgrundaren Michael Collaros.