De globala investeringarna i mobila lösningar förväntas nå en nivå på 1 800 miljarder dollar år 2022. Detta enligt en ny rapport från analysföretaget IDC.

Det kommer att svänga en del under perioden 2017-2022, men IDC förväntar sig en genomsnittlig årlig tillväxt på 2,8 procent. Totalt sett väntas mobilinvesteringarna i år vara 1 630 miljarder och alltså öka till 1800 miljarder 2022.

– Dessa dagar är mobila tekniker en integrerad del av arbetsmiljön. Att de mobila enheterna breder ut sig, oavsett om det handlar om kunder, partners eller anställda – ger en enorm tillgång till information, förbättrad produktivitet och samarbetsmöjligheter samt ett ökat engagemang, säger Jessica Goepfert, analytiker på IDC.

Läs mer: Googles nya giv för företagen: smartphones som tål stryk

– Även branscher som vanligtvis är långsamma på att ta till sig ny teknik, som till exempel byggindustrin och leverantörer av mer personliga tjänster och konsumenttjänster inför nu mobila strategier.

När det gäller konsumentnära tjänster inom till exempel bank och detaljhandel så är de mobila projekten inriktade på att skapa och leverera kundupplevelser som ska öka lojaliteten och tillförlitligheten.

Branscher som tillverkningsindustrin och byggsektorn är mer inriktade på att öka effektiviteten och uppnå produktivitetsfördelar med mobila lösningar.

Det ska dock sägas att 70 procent av investeringarna inom mobilt så står konsumenterna för mer än 70 procent, där ungefär hälften handlar om att köpa nya enheter, framför allt smartphones.

När det gäller företagen så kommer ungefär hälften av investeringarna i mobil teknik vara inriktade på mobila lösningar för storföretag och anslutningstjänster, följt av inköp av smartphones. Därutöver kommer företagen att göra betydande investeringar i mobilapplikationer och utveckling av mobila plattformar.

De sektorer som investerar mest är professionella tjänster och banksektorn, men de som har snabbast mobil tillväxt är tillverkningsindustrin och energisektorn, före telekomindustrin självt – de här branscherna väntas ha en årlig tillväxt på uppåt sex procent.

Läs mer: Stora skärmar bryter kräftgången för smartphones

Generella trender är att då marknaden mognar så blir det mindre differentiering vad gäller enheter och plattformar. Dessutom använder företagen mobila lösningar allt mer till annat än grundläggande kommunikation, och mer för att ta fram branschspecifika appar och lösningar.