Digitalisering. Du har hört det förut va? Men exakt vad branschens favoritord innebär brukar variera lite beroende på vem som säger det eller vem man frågar. Framför allt brukar det väldigt sällan konkretiseras exakt vad det innebär. Det vill dock konsultbolaget Human IT, med seniorkonsult Lars Wendestam i spetsen, göra.

Lars har tillsammans med Human IT nyligen lanserat boken Det digitala paraplyet som han hoppas ska räta ut många frågetecken. Inte minst vill han hjälpa bolag med det som brukar vara det svåraste. Exakt var och hur ska jag börja i min egen organisation?

– Vi har valt att skapa ett ramverk från sju områden som måste vara med. Digitaliseringen är ett medel, och inte ett mål. Det vill säga du måste förstå vad du ska använda det till, innan du använder det. Tekniken har ingen bäring i sig själv om man inte sätter den i ett verksamhetsbehov, utan är mer en beteendeförändring som man måste följa, säger han.

Läs också: ”AI blir ett lika stort lyft för ekonomin som ångmaskinen”

Det första av de sju områdena är innovation & kreativitet, och det handlar mycket om att skapa underlag och förståelse i den egna organisationen för vad som behöver göras. Därefter handlar det om förändringsledning och att man måste jobba med att tänka om från de gamla målstyrda organisationerna till att jobba mer agilt.

Punkt tre, som handlar om tjänstetransformation, klassar Lars Wendestam som en av de viktigaste. Det handlar om att anamma den trend man allt mer ser i branschen, hur klassisk produktförsäljning förvandlas till tjänst. Och i princip lika viktig är punkt fyra, som handlar om att man måste ha rätt digital infrastruktur på plats. Och här pekar han framför allt på hur det krävs betydligt bättre identifieringslösningar.

– Den delen är väldigt dåligt utbyggd. Idag förlitar man sig i princip helt på bank-id. Man pratar gärna mycket om bredbandsutbyggnad men inte lika mycket om inloggning, säger Lars Wendestam, som dock hoppas att det blir ändring i och med att Sverige får på plats en bättre hantering av elektroniska identiteter.

Läs också: EU-parlamentet ger grönt ljus till ”länkskatt” och uppladdningsfilter

Sedan nämner han två delar som handlar om att såväl it-avdelningen som affärs- och betalmodeller måste anpassas i högre grad efter de nya tjänstemodellerna. Och som sjunde och avslutande punkt påtalar han vikten av att faktiskt kunna mäta vilken digital nytta den digitalisering man genomfört gör.

Att det skulle bli en bok var inte planerat från början, utan den idén växte fram allt eftersom han började jobba med materialet. Och det här är inte hans första bok, utan han har tidigare bland annat skrivit Historien om WM-data, ett bolag där han själv jobbat i närmare 30 år, om man även räknar med tiden efter att WM-data köptes av Logica.

Att göra något så analogt som en bok i det digitala tidevarvet känns ju så klart lite gammalmodigt. Och den har inte heller tryckts i särskilt många exemplar, 500 stycken. Parallellt lanseras sajten digitalaparaplyet.se.

– Det är som sagt en praktisk handbok som ska delas ut till våra 200 medarbetare och våra nyckelkunder. Men vi har också en sajt som kommer att uppdateras kontinuerligt, säger han.