För anställda inom en it-avdelning eller för it-proffs överhuvudtaget talas det allt oftare om hur viktigt det är att förstå verksamheten. På det sättet kan de som sitter på specialistkunskaper inom it, inte bara vara ett stöd till verksamheten, utan de kan också hjälpa till att föra verksamheten framåt – hitta på nya lösningar till problem och förfina produktutveckling och sälj.

Mycket av det här kan uppnås inom företagen.

Vår amerikanska systersajt CIO har talat med flera it-ledare om hur de går till väga för att bäst utbilda it-personal i verksamheten, och sammanfattat slutsatserna till fem punkter.

1. Lektioner på fältet

Det har blivit allt vanligare att företag underlättar för och uppmuntrar it-personalen att komma ut i verksamheten. Antingen att man får vara med ute på fältet och besöka kunder och leverantörer, eller gå på events. It-personal kan till och med själva få vara med och arrangera events. Det här kan hjälpa it-folket med att få upp ögonen för hur verksamheten sköts. Det finns flera exempel ur verkligheten på hur det här har hjälpt hela verksamheten. En dataanalytiker som besökte ett event fick upp ögonen för hur många pappersdokument och manualer i print som användes – vilket resulterade i att detta året därpå hade bytts ut mot en mobil plattform med all besökarinformation tillgänglig.

Läs också: 10 saker alla anställda måste lära sig om cyberhot

2. Flytta ihop och skaffa ett gemensamt språk

Ofta sitter de olika avdelningarna på ett företag åtskilda, vilket inte främjar samarbete över gränserna. Tyvärr leder det här också inte sällan till att till exempel it-människor och säljare inte förstår varandra när de pratar. De bryr sig inte om att förklara detaljer som de själva anser självklara, eller använder sig av termer den andra yrkeskategorin inte förstår.

Det kan vara en idé att rent fysiskt sitta sida vid sida. Då brukar det också utvecklas ett gemensamt språk som används av både it och verksamhet.

3. Skapa en närhet

Dock är det viktigt att it-personal inte överbelastas med nya kunskaper om verksamheten – stora utbildningsprogram behöver inte vara rätt väg att gå. Inte heller lär det bli lyckat om de ska in och arbeta i för många projekt. När it och verksamhet ska arbeta tillsammans så kan det i stället vara en bra idé att välja ut enstaka områden eller projekt omsorgsfullt, där man mixar folk och byter erfarenheter, och skapa en närhet.

4. Stormöten

En del företag bjuder in hela personalstyrkan till stormöten där till exempel affärsområdescheferna får prata om en produkt eller ett projekt de arbetar med inför alla. Då får till exempel it-personalen insikter i annat än det senaste databasverktyget.
”Vi ställde verksamheten framför hela mitt team och bad dem beskriva vad som var på gång, vad de kämpade med, trenderna”, säger en cio. ”Det fick vårt folk att börja fundera mer över hur de kunde hjälpa till med att lösa problemen”.

Det finns också de som låter affärsområdeschefer träffas regelbundet och sedan rapportera till it-avdelningen om sina projekt och problem, vilket gör att it-folket kan komma med värdefull feedback.

Läs också: 22 tuffa frågor på anställningsintervjun – och hur du svarar på dem

5. En dubbelriktad väg

För de som arbetar med it gäller det sedan att ha ett öppet sinne inför de idéer som kommer från verksamheten, också när det handlar om teknik. Som en cio uttrycker det: ”Bara för att en idé kommer från verksamheten behöver den inte vara dålig. Om de har bra idéer så undersök dem. Kanske kan idén tillämpas på teknik som vi redan använder istället för att köpa in ny”. ”I slutänden måste vi alla vara affärsmän först. Jag påminner alla om att vi finns här först och främst för att stötta verksamheten”.