Google, Facebook och Twitter och andra internetföretag måste bli snabbare med att ta bort extremistiskt innehåll från sina plattformar. Det anser EU-kommissionen som nu föreslår skärpt lagstiftning, rapporterar Reuters. 

Kommissionen vill att innehåll som uppmuntrar eller förespråkar extremistiska brott, främjar extremistgrupper eller visar hur man begår extremistiska handlingar ska tas bort inom en timme från det att myndigheterna beordrat det. Den som systematiskt misslyckas med det ska riskera att få kännbara böter – upp till fyra procent av årsomsättningen.

Det ska dock finnas möjlighet för innehållsleverantörerna att opponera sig mot myndigheternas order.

Läs också: Ny EU-lag kan tvinga Facebook att ta bort extremistiskt innehåll

Dessutom föreslås att plattformarna vidtar proaktiva åtgärder – nya verktyg som håller koll och även mänsklig övervakning.

Redan i mars informerade kommissionen de berörda internetföretagen att de hade tre månader på sig att visa att de kunde ta bort extremt innehåll snabbare eller så skulle man lagstifta för att tvinga dem till det.

För att lagen ska bli verklighet måste det dock få stöd både av ministerrådet och Europaparlamentet.