Kammarkollegiets upphandling av Kommunikationstjänster inom tele- och datakom är nu avslutad. Totalt är det sju bolag som är utvalda till att vara med och tampas om de kommande statliga uppdragen.

Den nya upphandling som nu gjorts av Kammarkollegiet är tänkt att ersätta de två tidigare upphandlingarna, Kommunikation som tjänst och Fasta och mobila operatörstjänster och transmissionstjänster. Sara Wedholm på Kammarkollegiets enhet för it-upphandling säger att man har gjort om strukturen lite, med målet att underlätta för avropande myndigheter.

Läs också: Nytt EU-direktiv för telekommarknaden – så påverkas svenska operatörer och kunder

Upphandlingen har brutits ner i fyra olika ramavtalsområden:

Kommunikationslösningar (helhet)
Telefoni/telekommunikationstjänster (delområde)
Infrastruktur (delområde)
Samarbetslösningar (delområde).

De nya ramavtalen gäller från och med årsskiftet. Totalt beräknas ramavtalen i genomsnitt omsätta cirka 300-400 miljoner kronor per år. Avtalsperioden är på fyra år, så totalt handlar det om mellan 1,2 miljarder och 1,6 miljarder kronor som står på spel.

Läs också: Smartphones och mobilitet högt på företagens agenda – ökar investeringarna

De tre stora operatörerna Telia, Tele2 och Telenor är med på samtliga delar. Men det finns även utmanare som kan vara nöjda. Den norrländskt inriktade operatören A3 är med på tre områden, och det är även EQT:s nya sammanslagning IP Only Enterprise DGC. För Borderlight blev det två områden och Connectel ett.

Här är de utvalda inom respektive område:

Kommunikationslösningar:
A3
Tele 2
Telenor
Telia

Infrastruktur:
A3
Borderlight
IP Only Enterprise DGC
Tele 2
Telenor
Telia

Telefoni/Telekommunikationstjänster:
A3
Borderlight
IP Only Enterprise DGC
Tele 2
Telenor Sverige AB
Telia

Samarbetslösningar:
Connectel
IP Only Enterprise DGC
Tele 2
Telenor
Telia