Tyska teknikjätten SAP meddelar att de tillsatt ett externt råd av experter som ska vägleda dem så att de ska kunna utveckla AI-funktioner och tillämpningar, specifikt maskininlärning, utan att köra i diket. Måhända ska det ses i ljuset av SAP:s pågående mutskandal i Sydafrika. Frågan är om en AI ska kunna hindras från att muta statstjänstemän, frågar The Register sarkastiskt.

Rådet kommer bestå av fem personer som inkluderar experter med solid erfarenhet inom lagstiftning, etik och bioetik, men ingen av medlemmarna har specifika AI-kunskaper. Istället är det tänkt att den kunskapen ska hämtas inom SAP själva.

Läs också: Den här framtidsvisionen om AI-styrda mördarrobotar är bland det otäckaste vi sett

Tanken är att rådet ska arbeta parallellt med den befintliga interna arbetsgruppen för teknik-etik, vilken bland annat består av människor med kunskaper och insikter inom maskininlärning, men även affärsstrategi, design, digital ledning och dataskydd. Det externa AI-rådet är tänkt att arbeta fram riktlinjer för hur specifika användningsscenarier påverkas av globala mänskliga rättigheter och rådets egna riktlinjer för AI.

AI-rådet har tagit fram en plan bestående av sju punkter som ska visa för omvärlden att SAP tar seriöst på AI-etiken på ett sätt som går längre än lagstiftningen.

”Fördomar och partiskhet kan påverka AI-mjukvara negativt, och i förlängningen individer och våra kunder”, skriver SAP. ”Det gäller särskilt i de fall där det finns en risk att orsaka diskriminering av eller negativ påverkan på ’underrepresenterade grupper’.”

Läs också: Elon Musks domedagsvarning: AI kan skapa en ”odödlig diktator”

För att få detta att slå igenom i organisationen kommer alla tekniska arbetsgrupper att behöva ”få djup insikt i de affärsutmaningar de försöker lösa”. SAP kommer också se till att deras AI-kod genomgår rigorösa tester under verkliga förhållanden för att säkerställa att kunderna inte kan använda AI-systemen för dåliga syften.