Google har i dag presenterat ett par nya verktyg för de organisationer som använder deras produktivitetsprogram G Suite. ”Detta för att administratörer ska få bättre insikt i sina organisationer och på så sätt hjälpa de anställda att fokusera på det arbete som krävs för framgång”, som G Suite-chefen Reena Nadkarni formulerar det i en bloggpost.

Först och främst har de tagit fram ett helt nytt arbetsverktyg som kallas Work Insights, som är designat för att hjälpa organisationer att få en övergripande bild över hur organisationen använder produktivitetsprogrammen på gruppnivå (där en grupp består av minst tio personer).

Läs mer: Chattverktyg för företag rena getingboet – här är alternativen

Det här innebär att arbetsgivare och administratörer kan få en betydligt mer detaljerad bild av hur G Suite-användandet över företaget ser ut: De kan se hur populära särskilda appar är inom organisationen, hur mycket till exempel gmail, hangouts, dokument eller kalkylbladen används, eller om det finns program som är outnyttjade.

Diagramkurvor visar sedan vilka grupper som använder vilka appar, om det skulle önskas, för att till exempel få större insikt i var företagen ska sätta in utbildningsinsatser.

Work Insights kan också användas för att avslöja samarbetsmönster på företagen. Om marknads- och säljavdelningarna inte arbetar tillsammans i dokument så får arbetsgivaren en hint om detta. ”De här insikterna kan hjälpa chefer att identifiera möjligheter att stärka samarbetet och reducera silo-bildande”, skriver Nadkarni i bloggen.

Det här verktyget finns tillgängligt som beta.

”Work Insights syftar till att hjälpa företag att möta och förstå den digitala transformationen inne i deras organisationer, om de drivs av G Suite”, enligt Nadkarni.

Läs mer: Här är Googles svar på Slack och Microsoft Teams

I juli lanserade Google också ett ”undersökningsverktyg” som ska utgöra en del av G Suite säkerhetscenter. Det här verktyget är designat för att hjälpa säkerhetspersonal och administratörer att identifiera och hantera säkerhetshot inom företagen, genom att hjälpa dem att uppmärksamma misstänkt aktivitet på anställdas enheter. Och om det till exempel ges tillgång till Google Drive utifrån så kan administratörer ta bort den här tillgången om de märker någon skum aktivitet.

Det här verktyget har hittills bara funnits tillgängligt för vissa utvalda i G Suite early adopter program, men från och med i dag finns det tillgängligt brett för alla användare.

”Undersökningsverktyget gör det enklare för administratörer att identifiera hot utan att behöva oroa sig för analysera loggar, vilket är tidskrävande och komplext”, skriver Nadkarni.