Sex konsultbolag har tecknat ramavtal i upphandlingen Programvaror och tjänster – Vård, skola, omsorg. För Kammarkollegiet är det här en ny upphandling, så exakt hur mycket den kommer att omsätta är svårt att uppskatta. Avtalsperioden är satt till max fyra år, och det nya ramavtalet träder i kraft vid årsskiftet.

– Det är jättesvårt att säga. Det är ett helt nytt ramavtal. Vi uppskattar att det handlar om ungefär 100 miljoner kronor totalt. Det här är områden som myndigheterna normalt har upphandlat själva, säger Daniel Melin på Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet.

Läs också: Hård lärarkritik mot Stockholms nya skolportal

I skoldelen handlar det främst om upphandling av nya digitala verktyg, inom exempelvis schemaläggning, mjukvara som används i undervisningen eller till annan typ av administration. När det gäller omsorgsdelen rör det framför allt kommuner och system till exempelvis socialtjänsten, och den mjukvara som berör vården är det bland annat produkter för personalavdelningar som ska upphandlas, det vill säga olika typer av friskvård. Men det finns även möjlighet att använda det nya ramavtalet till större vårdupphandlingar.

Det var sju bolag som lämnade anbud. Chas Visual Management klarade sig dock inte vidare eftersom man inte uppfyllde samtliga obligatoriska krav.

Istället blir det följande sextett som ska slåss om de offentliga mjuka paketen: Atea, Bouvet, Evry, HiQ, Pulsen och Tieto.

Lars Stugemo
Lars Stugemo, vd på HiQ.

På HiQ är man nöjd över att bli ett av de utvalda bolagen. Så här kommenterar vd och koncernchef Lars Stugemo ramavtalet:

– HiQ har sedan tidigare flera ramavtal inom bland annat systemutveckling och informationsförsörjning med Kammarkollegiet, och det är det här ett tydligt bevis på att de är nöjda med vårt jobb. Genom åren har vi byggt upp stor kunskap om hur vi kan förenkla och förbättra för människor med hjälp av teknik. Att få möjlighet att utnyttja vårt kunnande och erfarenhet från många olika områden till att utveckla viktiga samhällsfunktioner som vård, skola och omsorg är mycket positivt, säger han.

Läs också: Dustin tar strid mot Kammarkollegiet: ”man ska inte kunna köpa ramavtal”