I mars blev den första av fyra stora vårdupphandlingar klar, då Region Skåne presenterade sitt nya storavtal för ett modernt journalsystem för vården. Idag presenteras nästa stora affär, då Västra Götalandsregionen, VGR, nu har valt leverantör av det kärnsystem som blir grunden i ett helt nytt it-stöd för hälso- och sjukvården. Precis som för Region Skåne var det amerikanska Cerner och lösningen Millennium som vann utvärderingen.

Det nya kärnsystemet ska ersätta en rad av vårdens nuvarande it-system. Målet är att skapa en modern och gemensam vårdinformationsmiljö som ska göra det enklare för alla aktörer inom hälso- och sjukvården att samverka.

VGR konstaterar att cirka 1 500 medarbetare från hälso- och sjukvården i Västra Götaland har varit delaktiga genom att vara med och ta fram upphandlingskraven och bidra i utvärderingen av anbuden. Att valet slutligen föll på Cerner förklaras med att deras system hade det bästa förhållandet mellan kvalitet och pris utifrån VGR:s upphandlingskriterier. Än så länge är det dock inte helt klart, utan beslutet kan fortfarande överklagas fram till 8 oktober.

Läs också: Här är vinnarna i statens senaste mjukvaruupphandling

Kontraktets totala värde uppskattas till 2,1 miljarder kronor. Avtalet löper över tio år efter avslutad implementering, med möjlighet till fyra års förlängning. I den beräknade summan ingår även att Cerner Sverige ska anpassa Millennium till behoven i vården i Västra Götaland och implementera systemet tillsammans med VGR i hela organisationen. Samtliga regionens 49 kommuner är med, vilket även gör det möjligt att använda systemet i den kommunala hälso- och sjukvården, vilket inte varit lika lätt tidigare med olika system.

Och på VGR är man mycket nöjda med att äntligen vara i hamn med beslutet.

– Det här är en lättnad, det är vansinnigt skönt att vi kan komma ut med det nu, säger Ragnar Lindblad, programägare på VGR.

Vad innebär det att ni har samma system som Region Skåne, kan ni dra nytta av varandra?
– Ja, dels har vi ett historiskt samarbete eftersom haft samma sjukvårdssystem sedan många år. De grundläggande vårdbehoven är desamma. Vi kom en bra bit tillsammans med de andra regionerna när vi satt och tog fram en kravspec. Efter det såg vi lite olika behov i hur processen ska drivas. Eftersom det är ett amerikanskt system kan vi dessutom hjälpa varandra med svenskanpassning. Det kan bli en stor fördel.

När det gäller tidsplanen vill Ragnar Lindblad först och främst vänta till den 9 oktober, då han hoppas att inga överklaganden har kommit in. Men efter det kan man vara igång och då beskriver han tidsplanen på följande sätt:

– När det är klart drar vi igång direkt. Den första utrullningen är under sommaren 2021, och det krävs oerhört mycket arbete för att förbereda. Enligt kravspecen har vi skrivit att vi vill vara helt klara första halvåret 2023, säger han och konstaterar att ett enhetligt system öppnar nya möjligheter.

Läs också: Dåligt it-stöd stort stressmoment för vårdchefer

– Det vi får av Cerner är ett verktyg, och nu ska vi göra något med det. Det är en stor förändringsresa som börjar nu, och det blir en väldigt spännande och rolig resa. Många av de mindre landstingen har en erfarenhet av att ha gemensamma system. Nu kommer vi också kunna dra nytta av det framöver.

Kommer ni att hålla budget?
– Vi har varit tydliga med vad budgeten ska täcka under resans gång. Det är ett kontrakt som sträcker sig till 2037, så förändringsresan kommer att ha många förändringar och kompletteringar, men jag känner mig trygg med att vi kommer att hålla oss inom ramarna fram till 2023 och jag ser i dagsläget ingen grund till varför vi inte skulle hålla budget.

Nu är alltså två av fyra väntade storavtal klara. Näst på tur står det som kallas Sussagruppen, vilket inkluderar landstingen i Västerbotten, Västernorrland, Örebro, Sörmland och Blekinge. Dessutom finns ett antal landsting till som kommer att ha möjlighet att avropa på det avtalet. Enligt planen ska det avtalet också vara klart i höst. Sist ut av de fyra stora avtalen väntas Stockholms läns landsting vara. Den upphandlingen beräknas vara slutförd under andra halvan av 2019.