De svenska spelutvecklingsbolagen seglar i kraftig medvind. Under 2017 ökade antalet anställda i spelbranschen med 1 047 personer – vilket är dubbelt så många jämfört med hur det varit de senaste åren – och det innebär också att det totala antalet anställda i branschen nu uppgår till 5 338 personer.

Per Strömbäck
Per Strömbäck.

Per Strömbäck, talesperson för Dataspelsbranschen, berättar att det finns tre olika kompetenser som dataspelsbolagen anställer: Programmerare, grafiker och speldesigners. Varifrån den här kompetensen hämtas skiljer sig åt.

– Programmeringskompetensen kommer ju dels ifrån dataingenjörsutbildningar på högskolorna eller rekryteras från andra branscher, exempelvis it-branschen. Designers rekryteras ofta från spelutbildningarna och grafikerna antingen från spelutbildningar eller konstutbildning, men här finns också en del med programmeringskompetens, säger han.

Dessutom säger Per Strömbäck att många rekryteras från utlandet, och dessutom lägger många spelbolag stor vikt vid internutbildningar.

När det gäller just människor med programmeringskompetens så råder som bekant stor brist på dessa, och därför går spelbolagen en tuff match, inte minst med traditionella it-bolag om de anställda.

Spelbolagen har dock en hel del fördelar, enligt Per Strömbäck:

– Det är ett kreativt yrke med många passionerade arbetskamrater. Dessutom är det ju så att om man jobbar med spel så har man en engagerad publik, vilket lockar många till branscher.

Att det var så extremt många som anställdes just under 2017 – vad beror det på?

– Vi reagerade också på det när vi sammanställde rapporten, men vi har inte undersökt det. Men det var ett år då de stora bolagen gick bra, samtidigt som det öppnat en del nya bolag. Sedan tror jag att företagen har börjat satsa allt mer på rekrytering.

Per Strömbäck säger vidare att det pågår satsningar inom spelbranschen nu för att locka till sig folk med programmeringskompetens från andra branscher. Detta genom att erbjuda möjligheter att lära sig själva spelbranschen genom vidareutbildningar.

Läs också: Svårt att hitta studenter till nischade it-utbildningar

Beatrice Silow
Beatrice Silow.

När Computer Sweden ringer runt till de mer traditionella it-konsultbolagen är det tydligt att de upplever en konkurrens om kompetens. Beatrice Silow som är kommunikations- och kulturchef på Sigma IT Consulting säger:

– Jo, vi märker av konkurrensen från spelbolagen, det är samma sorts kompetens vi behöver och utbudet är begränsat. Det är en bransch som har vuxit och anses av många som spännande och utvecklade, så visst har konkurrensen om kompetensen därifrån blivit större.

– Jag skulle säga att spelutvecklingsbolagen har en fördel i att många utvecklare har egen erfarenhet från e-sport och lockas av ett egenintresse i produkten. Vi måste därför bli bättre på att visa att det finns lika spännande möjligheter som it-konsult.

Läs också: Nya lagar och regler ger en boost åt svensk teknik

Ulrika Skantze, head of talent acquisition på Cybercom, säger:

– Vi letar efter samma kompetens inom java och frontend, så på det sättet råder det ju en konkurrens om kompetens. Men samtidigt är uppdragen väldigt olika, och jag tror inte att man blir lycklig hos oss som jobbar med verksamhetsnytta och hållbarhet, om man vill jobba med spelbranschen.

– Det är faktiskt så att vi har fått över personer från spelbranschen, eftersom de vill arbeta med andra tjänster, till exempel inom samhällsnytta.