Att hemmen blir allt intelligentare gör att försäljningen av smarta högtalare, videounderhållningsprodukter, uppkopplade lampor, smarta termostater och övervaknings/säkerhetsprodukter skjuter i höjden.

Inte konstigt att it-leverantörerna allt mer tar sikte på hemmet: Försäljningen av smarta hemmet-prylar väntas växa med 31 procent i år och totalt väntas det säljas 643,9 miljoner enheter. Detta enligt analysföretaget IDC som nu börjat mäta det här segmentet.

Kurvorna fortsätter sedan peka uppåt under de närmaste åren för att 2022 landa på 1,3 miljarder sålda enheter.

Största kategorin är vad som betecknas videounderhållningsprodukter, som till exempel Googles Chromecast, Apple TV och Amazons Fire TV.

Men den allra starkaste ökningen framöver står smarta högtalare som Amazon Echo och Google Home för: Här väntas försäljningen öka med över 39 procent i år till nästan 100 miljoner sålda enheter.

Läs mer: Smarta högtalare på väg mot magisk gräns

– Smarta högtalare med inbyggda röstassistenter breder ut sig mer och mer under de kommande åren, säger Jitesh Ubrani senioranalytiker för IDC.

– Många nya typer av enheter, både inne i hemmen och utanför, innehåller nu inbyggda röstassistenter. Det här ökar inte bara antalet kontaktpunkter för användarna utan det hjälper också varje assistent att växa och att de får en djupare förståelse för vad, när och hur människor verkligen använder dem för olika uppgifter.

En av de hämmande faktorerna för det smarta hemmet är, enligt den här rapporten, frågan om integritet och säkerheten för enheterna, men samtidigt konstaterar IDC att nyttan av de här produkterna anses så stora att de överträffar orosmoln som dessa.

Här vilar ett stort ansvar på leverantörerna.

– Säkerhet och integritet är viktiga aspekter för konsumenter när de inför smarta hemmet-prylar. Förutom att de måste ha ordentliga säkerhetslösningar på plats när de för ut de här produkterna på marknaden måste leverantörerna också kunna svara möta konsumenterna i det här avseendet.

– De måste utbilda användarna om skyddsåtgärder och göra dem medvetna om till exempel fördelarna med att dela med sig av information som i slutändan kan ge bättre lösningar, tjänster och upplevelser.

Läs mer: Här är nästa marknad Amazon dundrar in på

Så här ser det ut för de olika produktkategorierna, enligt IDC:

Videounderhållning (hit räknas produkter som Googles Chromecast, Apple TV, Fire TV och Rokus-enheter). Det här är den största kategorin av samtliga, och står för nästan hälften av försäljningen i år. Det väntas dessutom öka med 10,9 procent varje år fram till 2022 då 457,5 miljoner enheter säljs.

Övervakning och säkerhet för hemmet-prylar (till exempel dörr/fönster-sensorer, smarta lås och ip-kameror). Står för ungefär 15 procent av den totala försäljningen. Väntas växa med 27,3 procent över en femårsperiod. Därmed väntas det här området vara det näst största 2022.

Smarta högtalare. Hit hör naturligtvis Amazons Alexa och Googles Assistant väntas vara den tredje största kategorin inom smarta hemmet 2022. Också den här kategorin står i år för runt 15 procent av marknaden.

Uppkopplade lampor (står för 5,9 procents marknadsandel), termostater (2 procent) och kategorin övrigt (13 procent) väntas tillsammans öka med 26,9 procent per år framöver.