Amerikanska medborgares användning av internet, sociala medier och uppkopplade enheter har i princip legat still under de senaste två åren, visar en undersökning från Pew Research Center. Framförallt är det desktop-enheter som minskar, medan plattor ser en liten uppgång.

Att användningen planar ut förklaras dels med att marknaden är mättad – till exempel uppger 90 procent av alla amerikaner under 50 år att de använder internet – dels beror det på sociala barriärer där många antingen inte har råd med en uppkopplad enhet och/eller ett internetabonnemang, eller att de helt enkelt inte är intresserade. Inte helt förvånande är det också många äldre som väljer att stå utanför.

Andelen amerikaner som använder olika tekniker och tjänster på internet.
Foto: Pew Research CenterAndelen amerikaner som använder olika tekniker och tjänster på internet.

Samtidigt ökar användningen av nya tekniska prylar som uppkopplade klockor och smarta tv-apparater, och hela 46 procent använder röststyrda enheter, antingen sin smarta mobil eller assistenter som Amazon Alexa. Andelen som bara använder telefonen, och alltså inte har en egentlig bredbandsuppkoppling, ökar också markant.

Forskarna på Pew Research Center ser att det kanske börjar bli meningslöst att fråga om internetanvändning då nätet idag är så allestädes närvarande att allt färre tänker på att de använder internet överhuvudtaget.