Svenska it-konsulter lurar sina kunder när det kommer till integration. Man tänker gammaldags och kränger de konsulter som just nu sitter på bänken och hårdkodar livsnödvändiga integrationer mellan kundernas olika system. It-konsulterna låser in sina kunder i livslånga beroenden, besvärliga systemuppdateringar och omöjliga affärsutvecklingsprojekt.

Att det här bondfångeriet tillåts att fortsätta är inget annat än skandal.

För att verkligen digitalisera sina affärer och processer måste svenska bolag och organisationer se till att olika system kan prata med varandra. Med affärssystemet i mitten ska allt från kundvård till produktionsleverans eller analys fungera ihop. Annars är det omöjligt att få ihop alla flöden av information och kunden – och till sista affärerna – blir lidande.

Man kan inte förvänta sig att svenska it-köpare ska kunna eller förstå vilket mervärde som integrationsmotorer och plattformar kan ge till bolag och organisationer som jobbar med dataintensiva transaktioner. Problemet är att kunderna inte får någon hjälp av sina leverantörer. Ett vanligt scenario är att kundens leverantör ombeds att få ett system att kommunicera med ett annat. Svaret är i nio fall av tio att det bara är en enkel integration som ska göras och konsulten skriver kod som löser problemet här och nu och skickar en faktura. Samma sak sker igen och igen och igen – för varje gång affärssystemet eller något annat system behöver hämta eller lämna data i något annat system skrivs ny kod och faktureras nya dyra konsulttimmar.

Läs också: Fortsatt högtryck för it-bolagen:”Digitaliseringen inne i en ny våg”

Resultatet är en hårboll av statiska integrationer som gör det omöjligt att uppgradera system utan stora kostnader och konsultinsatser och på samma sätt gör det omöjligt att skapa snabb och iterativ affärsutveckling. Den enklaste sak – att erbjuda en produkt i ett nytt segment eller på en ny marknad – blir till ett utvecklingsprojekt. Masterdata – att produkter eller tjänster i systemen heter samma sak och har samma format – är totalt bortglömt vilket gör digital affärsutveckling till en mardröm. Och när integrationen går sönder är hon eller han som skapade lösningen upptagen på ett annat uppdrag hos en ny uppdragsgivare.

De enda som skrattar är it-konsulterna på deras väg till banken. Alla andra – kunder och användare – gråter.

Den svenska marknaden för integration omsätter, enligt analysföretaget Radar Group, cirka 15 miljarder kronor. Det är nästan dubbelt så mycket som affärssystemsmarknaden. Bara en bråkdel av de 15 miljarderna omsätts av bolag som vårt, som jobbar strukturerat med integration. Lejonparten är miljarder som varken skapar affärsvärde för kunderna eller nytta för slutanvändarna utan bara gör it-konsulterna oumbärliga – och ännu rikare.


Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

Vi vet att alla konsulter inte tänker eller agerar på det här sättet. Det finns många konsulter och bolag som har betydligt högre moralisk och etisk kompass än att lura sina kunder. Vi har ett antal kollegor inom integrationsbranschen och vi jobbar med ett 40-tal partner som tar sina kunders utmaningar inom integration på allvar. Detsamma gäller delar av de stora konsultbolagen. Kompetenta och ärliga konsulter inser att integration måste göras med en integrationsmotor som ett kitt mellan olika system som därmed enkelt kan bytas ut, uppgraderas eller läggas till i floran av system. Allt för att kunderna ska kunna hänga med i den snabba digitala utvecklingen och inte fastna i eviga integrationsprojekt.

Läs också: Stort sug efter it-konsulter på myndigheterna – och behovet ökar

Det är dags att även ni gör era röster hörda och hjälper era kunder på allvar. Tillsammans kan vi digitalisera svenska bolag och organisationer på riktigt.

Mikael Boquist, vd Icore Solutions