Nu vill Trygg Hansa ha in mer it-kompetens i bolaget igen.

– Ja det är ju inget att sticka under stol med att vi under en längre tid outsourcat ganska mycket så det vi gör nu handlar till stor del om en insourcing, eller konsultväxling om du vill, säger Lars André.

För Trygg Hansas del landar det nu i att företaget öppnar ett nytt it-center – eller it-hubb som cio:n Lars André hellre kallar det – i Malmö och anställer 100 nya medarbetare.

– Det handlar om en utveckling som har skett över tid där it blivit mer och mer relevant. I stället för att it-avdelningen är en reaktiv funktion långt ner i källaren så måste vi vara en möjliggörare för verksamheten. Vi jobbar redan nära verksamheten – men nu ska vi jobba ännu närmare tillsammans.

Insourcingen är en del i en större digitaliseringssatsning. Till skillnad från Folksam som tidigare gått ut med att man investerar mångmiljardbelopp på att modernisera sin it så vill Lars André inte sätta någon prislapp även om han talar om att det är en ”investering som görs för att accelerera bolagets förändringsresa”.

Satsningen som göra har tre övergripande beståndsdelar framhåller han. Det handlar om att förenkla it-landskapet, skapa en mer skalbar it-infrastruktur och få en agil it-organisation.

– I det långa loppet är det här självfinansierande. Vi kommer att kunna jobba på ett annat sätt och kommer inte att behöva ta in lika mycket folk internt samtidigt som vi minskar det externa beroendet.

Läs också: Så bygger Swedbank framtidens bank – ”allt händer i exceptionell fart”

När det gäller systemarv så bedömer Lars André att Trygg Hansa ligger relativt bra till jämfört med många av sina konkurrenter även om det fortfarande behöver städas.

– Städningen av system är inte en förutsättning för den här satsningen – däremot kan den accelereras genom att vi nu förenklar och drar ner antalet system. Och färre system är bra för verksamheten, det är bra för medarbetarna och det är bra för it-avdelningen.

En annan viktig pusselbit för att utnyttja resurserna optimalt är molnet. Även om Trygg Hansa redan i dag har en del i molnet så måste mycket mer flyttas över.

– Det betyder inte att allt måste ligga i det publika molnet utan vi tänker oss en hybridlösning med privat moln också. Annars finns det en risk att man rycks med och det är lätt att tappa kontrollen – att man blir beroende av några få leverantörer.

Att arbeta agilt är en annan sak som blir allt viktigare konstaterar han.

– Vi har applicerat agila arbetssättet sedan två år tillbaka i den svenska verksamheten och vi har sett att rotationen av leveranser ökat med 60 procent. Dessutom ökar kvaliteten – inom vissa områden har antalet incidenter sjunkit med 70 procent.

Hela bygget av en ny förenklad it-struktur är också avgörande för att kunna utnyttja teknik som AI och IoT och kunna samarbeta med fintech- och insuretechbolag.

Särskilt IoT tror Lars André har stor potential för försäkringsbranschen. När sensorer larmar kunderna om vattenläckor så att det går att agera snabbare – ja, då sparar det stora pengar.

– Där gäller det att bygga en it-arkitektur som möjliggör samarbete med andra bolag och få det att fungera i skala. Det är inte så troligt att vi kommer att sitta och utveckla våra egna donglar utan att det snarare handlar om att koppla ihop oss med andra aktörer. Det finns ingen hejd på hur spännande kopplingar man kan tänka sig.

Förutom samarbeten med företag i andra nischer – exempelvis larmbolag – så är det viktigt att få in ny innovation från snabbrörliga fintechuppstickare.

Läs också: Folksam fortsätter miljardsatsa – ”vi måste bygga digitala ekosystem i molnet”

Tidigare talade man om att fintech utmanade er stora traditionella aktörer, nu talas det mer om samarbete – håller du med om det?

– Ja, de har ofta en smart idé och då är de beroende av etablerade aktörer som oss för att snabbt komma ut på marknaden.

Vilka konkurrenter ser du i första hand?

– Personligen skulle jag säga de stora techbolagen – ett bolag som Amazon skulle kunna utgöra ett hot på lång sikt, det har en en extrem finansiell styrka och en bra distributionsapparat.

Ser man på andra branscher har många gått igenom ett teknikskifte eller affärsskifte som stöpt om dem konstaterar Lars André.

– Ericsson har gått från att göra allt från mjukvara till hårdvara till att i stället arbeta med molntjänster och Scania inte kan nonchalera Tesla.

Samtidigt konstaterar han är möjligheterna att vara snabbrörlig i dag ökat enormt med teknikutvecklingen.

– I dag går det att kapsla in komplexitet i väletablerade läsningar. Man behöver inte längre köpa hemmasnickrade lösningar från konsultbolag eller driva enorma projekt där kravbilden hinner ändras under tiden som de pågår.