Vi lever i en tid av politisk osäkerhet och snabba globala förändringar med hot om tullar, handelskrig och sanktioner. Samtidigt skapar den snabba tekniska utvecklingen nya sårbarheter för oss, där nya möjligheter att via internet slå ut kritiska samhällsfunktioner som betalsystem eller elförsörjning snabbt håller på att etableras.

Som mindre land är vi extra sårbara för den här typen av risker och under allt för lång tid har vi agerat allt för passivt när det gäller att bli självförsörjande inom it och bygga upp motståndskraftiga it-system.

Läs också: Varning: Torii är det mest avancerade IoT-botnätet hittills

Mycket av vår nuvarande it-infrastruktur i Sverige ägs eller drivs av globala internationella företag. Därutöver bygger mycket av våra privata och offentliga verksamheter på produkter och lösningar från dessa företag. Det gör oss starkt beroende av företag som från en dag till annan skulle kunna drabbas av tullar, embargon eller andra typer av påtryckningar. Som ett resultat är mycket av vår it-infrastruktur mycket sårbar för konflikter och strömningar i omvärlden.

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

Det finns ljusglimtar. Nyligen bestämde sig Wallenbergägda EQT för att förvärva öppna källkodsföretaget Suse. Det innebär att Linux, vanlig plattform för många av våra samhällskritiska system och framgångsrika företag som Spotify och Klarna, är i svensk ägo.

Men det räcker inte. Våra beslutsfattare måste lägga mer fokus på frågan om självförsörjning och ägande av vår nationella it-infrastruktur. Vi måste säkerställa att kritiska och strategiska byggstenar i samhället inte onödigt exponerar oss för förändringar i det globala säkerhetsläget och den snabba tekniska utvecklingen.

Daniel Byström, partneransvarig på Suse