EU har fyra friheter; människor, varor, tjänster och kapital får röra sig fritt över EU:s nationsgränser. Enligt EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt (M), som lett arbetet med de nya reglerna, ska fria dataflöden räknas som den femte friheten, skriver Euractiv.

De nya reglerna röstades igenom med bred majoritet, 520 för och 81 emot, och förväntas godkännas av medlemsländerna inom en månad. Regelverket gäller inte personuppgifter, där GDPR väger tyngre.

Läs också: GDPR: Här är allt du behöver veta om EU:s nya dataskyddsregler

– Genom att ta bort gränser, bördor och hinder, möjliggör vi för europeiska företag att konkurrera globalt på lika villkor. Denna lag kommer potentiellt att leda till enorma effektivitetsvinster för både företag och myndigheter, sade Corazza Bildt efter omröstningen, och tillade att EU förväntar sig att regelverket ska öppna för en tillväxt på 8 miljarder euro per år, vilket är i paritet med handelsavtalet mellan EU, Sydkorea och Kanada.

Det regelverket säger att alla restriktioner kring var data lagras och/eller processas ska hävas. Det ska inte längre spela någon roll var inom EU data lagras eller processas. Enda undantaget gäller data som utgör ett säkerhetshot för medlemsstaterna, dessutom gäller att GDPR trumfar friheten för dataflöden i de fall data innehåller en oupplöslig mix eller länkning av person- och icke persondata.

Läs också: EU-parlamentet ger grönt ljus till ”länkskatt” och uppladdningsfilter

Det nya regelverket för EU ett viktigt steg närmare EU-kommissionens mål om en gemensam digital marknad, enligt kommissionärerna Andrus Ansip och Mariya Gabriel: “Med denna omröstning skickar parlamentet en tydlig signal till europas alla företag: det spelar ingen roll var inom EU ni lagrar eller processar era data, kraven på datalokalisering är ett minne blott.”