Nyligen var det deadline för de företag som vill delta i det amerikanska försvarsdepartementet Pentagons upphandling av molntjänster. Värdet på affären uppskattas till svindlande 10 miljarder dollar, runt 90 miljarder kronor, och kontraktet kan bli så långt som tio år.

Upphandlingen kallas Jedi – Joint Enterprise Defense Infrastructure – och omfattar både plattformstjänster och infrastruktur i molnet. Totalt påverkas 3,4 miljoner användare och 1 700 datacenter.

Men nu meddelar Google att man inte ska vara med eftersom man anser att projektet kan stå i strid med företagets värderingar, rapporterar Bloomberg. 

Så sent som i juni beslutade Google att inte förnya ett kontrakt om att leverera ai-teknik till Pentagon efter att tusentals anställda protesterat mot projektet i ett öppet brev. I samband med det tog företaget också fram ett antal principer för vilka slags al-projekt som man kan tänka sig att delta i.

Läs också: Oracle tar strid om Pentagons megaaffär

Principerna förbjuder användningen av Googles ai-mjukvara i vapen, men också i tjänster som bryter mot internationella överenskommelser kring övervakning och mänskliga rättigheter.

– Vi är inte med i budgivningen på Jedi-kontraktet för att vi, för det första, inte kunde garanteras att den följer våra ai-principer, säger en talesperson för Google i ett uttalande.

– För det andra bestämde vi oss för att det fanns delar av kontraktet som inte låg inom ramarna för de tillstånd från regeringen som vi har för närvarande.

(Amerikanska myndigheter klassificerar data i olika nivåer efter hur känsliga de är, och låter inte alla leverantörer hantera verkligt känsliga data. Google ligger idag på en lägre nivå än konkurrenter som Amazon och Microsoft.)

Pentagons jättekontrakt har fått mycket kritik från leverantörer som Microsoft och Oracle för att planen är att ett enda företag ska ta hem alltihop i stället för att dela upp det på flera leverantörer. Upplägget anses gynna den största leverantören Amazon Web Services. Och Google ansluter sig till kritiken.

– Om Jedi-kontraktet hade varit öppet för flera leverantörer så skulle vi ha lagt fram lösningar för delar av det. Google Cloud tror på att en multimolnlösning är det bästa för myndigheter eftersom det låter dem välja rätt moln för rätt arbetsbelastning.