– Vi är väldigt nöjda med erfarenheterna hittills och särskilt utifrån att upphandlingsformen är ny för oss. Det var på inget sätt självklart att det skulle bli lyckat och vi har hela tiden sagt att om vi hamnar snett så ska vi inte tveka om att avbryta upphandlingen, säger Mats Blomkvist, it-projektledare vid Svenska kraftnät som är en statlig myndighet med ansvar för elöverföringssystemet.

Med så stor komplexitet och många okända faktorer blev lösningen en effektstyrd it-upphandling, där Svenska kraftnät i en första fas arbetar tillsammans med konsultbolaget Cygni.

Den elmarknadshubb som utvecklas via agila kontrakt ska fungera som ett nav för informationsöverföring mellan olika aktörer.

För elkonsumenten blir det kanske mest märkbart genom att det ska räcka med att ha kontakt med ett företag som fakturerar kostnader för både elförbrukning och elnätsanvändning.

Läs också: Datacenterboomen sätter press på det svenska elnätet

Problemet ur Svenska kraftnäts perspektiv har varit att det saknas standardsystem för en elmarknadshubb.

Mats Blomkvist
Mats Blomkvist, Svenska kraftnät.

– Det rörde sig om en upphandling där vi såg ett behov av att skaffa oss flexibilitet i processen för att bygga upp en hubb. Processen präglas av stor komplexitet, där vi får räkna med att förutsättningarna ändras på vägen. Att genomföra en traditionell upphandling med val av leverantör utifrån en heltäckande kravspecifikation kändes inte framkomligt, säger Mats Blomkvist som har bred erfarenhet av upphandling från både kund- och leverantörsperspektiv.

Han tillägger:

– I ett första steg valde vi att inte teckna ett längre avtal utan den inledande delupphandlingen bygger på att vi påbörjar ett arbete med Cygni som leverantör för att bygga en prototyp av hubben. Om utvärderingen sedan visar att vi är på rätt spår har vi möjlighet att använda en option för fortsatt samarbete med leverantören.

Migreringssystem för överflyttning av data samt systemförvaltning kommer att upphandlas separat.

I början av september inleddes arbetet med prototypen med inriktningen att den ska var färdig kommande sommar och då hoppas även Svenska kraftnät ha fått erfarenheter från testaktörer inom systemet.

Läs också: Skenande it-kostnader på Trafikverket – två miljarder dyrare än beräknat

Tidigast i slutet av 2020 räknar myndigheten med att elmarknadshubben kan bli färdig.

– För oss har det varit viktigt att skaffa oss kunskap om kompetens på individnivå bland tänkbara konsulter. En utvärderingsprocess som byggt på att pinpointa ett antal personer och se dem i praktiska övningar har varit viktigt för att definiera kvalitetsaspekterna.

– Vi har jobbat med praktiska övningar i något vi kallat code camp och även testat konsulternas arkitekturkompetens. I de delarna har vi både kunnat skaffa oss en bild av individuell kompetens och hur konsulterna arbetar i team med varandra och tillsammans med oss, säger Mats Blomkvist.

Hela projektet sysselsätter omkring 20 konsulter.

– Svenska kraftnät har enligt oss genomfört en mycket noggrann och kvalitetsinriktad upphandling. Vi ser fram emot att få arbeta med detta projekt som även har en viktig roll att spela när det gäller att stimulera omställningen till en hållbar energiproduktion i Sverige, sade vd Jon Persson i en kommentar på Cygnis webbplats när delavtalet blev klart tidigare i år.

Effektstyrd it-upphandling

Ska du bygga något komplext ihop med leverantörer? Kommer kravbilden att förändras under resans gång? Då kan du testa effektstyrd upphandling genom agila kontrakt. I en effektstyrd upphandling upphandlar du mot effektmål, alltså ”vad ska bli bättre i verksamheten när projektet är klart”. Flexibilitet under resans gång gör det enklare att lösa problemen. Resultatet är lägre risk och snabbare start av projektet.

Effektstyrd upphandling realiseras genom agila kontrakt. Med utgångspunkt från effektmålen styr agila kontrakt över förutsättningarna för att lyckas med komplexa projekt. Det är en process med tre byggstenar:

• Beskriv behoven. Vilka fördelar ska lösningen skapa?
• Välj rätt leverantör. Basera valet på leverantörens reella förmågor.
• Samverka mot effektmål. Realisera lösning tillsammans och stegvis. Dela på risk och uppsida.

Är du redo att ta era it-upphandlingar till nästa nivå? Då är effektstyrd upphandling genom agila kontrakt en framgångsrik väg. Upphandling24 Academy välkomnar dig till tvådagarskursen Effektstyrd it-upphandling genom agila kontrakt.