I slutet av september gick den stora upphandlingen av ett nytt kärnystem i vården i mål i Västra Götalandsregionen. Valet föll på amerikanska Cerner och systemet Millennium och värdet uppskattas till 2,1 miljarder kronor.

Nu har tiden för begäran om överprövningar runnit ut och en överklagan blev resultatet.

Läs också: Nu är nästa miljardavtal i vården klart – de vann kampen om VGR

Det är en av de tre finalisterna‚ DXC, som lämnat in sin begäran till förvaltningsrätten. I överprövningsdokumentet begär man dock förlängd tid till den 29 oktober för att få fram mer underlag.

– Som det ser ut nu har vi inte så mycket att förhålla oss till eftersom deras dokument i princip bara innehåller tio rader ännu, säger Ragnar Lindblad, programägare för Framtidens Vårdinformationsmiljö i Västra Götalandsregionen.

Så i ett första läge så ska nu förvaltningsrätten avgöra om DXC får förlängd tid.

Men trots att en överprövning tar tid och kraft så innebär det inte att arbetet står still i regionen enligt Ragnar Lindblad.

– Vi har förberett verksamhetsutvecklingsaktiviteter – sådant som regional standardisering och att bygga upp regionala beslutsforum. Strukturer vi inte har i dag. Vi har också möjlighet att se över andra samarbeten i vården, exempelvis kan vi prata mer med Skåne som ju också valt Cerner.

Läs också: Google drar sig ur Pentagons megaupphandling

Spelade det faktum att Skåne valt Cerners system Millennium in i att ni valde samma system, som att de finns på plats där och implementerar?

– Nej, inte i hur det föll ut. Kravet på närvaro i landet fanns med redan i annonsstadiet och har funnits med som en underliggande faktor. Utvärderingen har gjorts av ungefär 15 grupper som gått igenom sådant som informationssäkerhetsimplementering och olika tekniska delar och det har sedan vävts ihop till en poäng.

Boka din plats till It i vården-dagen den 11 december – Sveriges viktigaste mötesplats för digitalisering i vården.