När det gäller analyser av de data som chattverktygen rymmer har redan Google och Microsoft släppt nya verktyg. Nu kommer också Slacks motsvarighet.

Företaget bygger ett nytt analysverktyg för att erbjuda företag större insikter i hur deras grupper samarbetar. Det är en del av företagets planer på att bättre använda den data som skapas av den populära samarbetsappen.

– Vi ska bygga en uppsättning insikter som hjälper dig att förstå inte bara hur Slack används, utan även hur företag samarbetar och fungerar, säger Jamie DeLanghe, chef över gruppen för sökningar, kunskap och intelligens till Computerworld.

Läs mer: Nu visar Google chefen om de anställda verkligen använder deras verktyg

Den här avdelningen inom Slack grundades 2016 för att kunna hjälpa till med att använda all den information som skapas och lagras, då Slackanvändandet ökar. Gruppen ska också förbättra sökfunktionaliteten och utarbeta Slacks ”arbetsgrafer” som ska binda samman data över en användares beteende och interaktioner för att möjliggöra bättre rekommendationer.

Gruppen har också i uppgift att bygga ut Slacks analytiska kapacitet för att man ska kunna se var det finns områden med tillväxtpotential baserat på hur grupper samarbetar med varandra.

Analyser är något som Slacks konkurrenter är duktiga på: Google har till exempel lanserat Work Insights för att kunna se hur deras G Suite-program används och för att identifiera vilka grupper som samarbetar med verktyg som Hangouts. Microsoft har å sin sida lanserat Workplace Analytics med liknande funktioner för sina Office 365-verktyg.

För Slack kan de här senaste nyheterna läggas till redan befintliga analysfunktioner som finns i deras plattform. Till exempel är det möjligt att se antalet aktiva användare på dags- och veckobasis, meddelandevolymen och hur många filer som sänds samt hur många som använder offentliga kanaler. Jamie DeLanghe säger att mer kan göras med Slacks data – vilket kan komma till nytta nu när också större företag i allt högre grad börjat använda sig av plattformen. Slacks största kund, IBM, har mer än 100 000 användare.

Förbättrad analys kan hjälpa till med att identifiera silos eller kommunikationsflaskhalsar i en organisation. Det skulle till exempel gå att se hur ett kontor i en stad kommunicerar med kollegor på ett kontor i en annan stad.

– Det handlar om att få människor att förstå hur deras organisationer verkligen samarbetar och om ett företag verkligen förändras i rätt riktning, när de använder Slack, säger Jamie DeLanghe.

Andra projekt som är på gång gäller sökningar i kanalerna, som kan hjälpa användare att hitta kanaler utan att veta om kanalens namn.

Läs mer: Chattverktyg för företag rena getingboet – här är alternativen

– Vi vill göra sökningarna enklare så att man ska kunna hitta kanaler utefter ämnen, beskrivningar, andra saker än namn, för att man ska kunna hitta konversationer och engagera sig snabbt.

Det ska också komma en snabbladdande desktop-app, som ska komma ut på marknaden ”tidigt nästa år”. Den här klienten ska inte bara kräva mindre minne, utan också fungera offline.

– Vi vet att era deadlines inte förändras bara för att ni sitter på ett tåg och uppkopplingen är dålig, säger Jamie DeLanghe. Den här versionen av Slack ska göra det möjligt att fånga upp meddelanden, markera meddelanden som olästa och byta mellan kanaler – utan internetuppkoppling.

Andra nyheter i Slack är säkerhetspaketet Enterprise Key Management, för att kryptera data som lagras i Slack, däribland meddelanden, filer och kommentarer. När detta släpps på marknaden är inte helt klart men det väntas komma i slutet av detta året.