Ju fler böcker det finns i ett hem desto bättre blir barnen på matte, läskunnighet och digital kommunikationsförmåga det har australiska forskare kommit fram till.

Forskarna har tittat på 31 olika länder och antalet böcker i hushåll med barn, skriver Pacific Standard. De har delat in hushållen i en skala från dem som har under tio böcker hemma till de som har över 500.

Och redan de som växer upp med över 80 böcker i hemmet visar inte bara bättre läsförmåga utan också bättre numeriska färdigheter och it-färdigheter. Börjar det gå upp till 150 eller 300 böcker så ökar färdigheterna. Efter 350 böcker planade effekten ut.

Läs också: Ännu fler dataspel till Tekniska museet – som vill ut ur museibubblan

”Att växa upp med bibliotek i hemmet höjer förmågan som vuxen inom dessa områden utöver de fördelar som föräldrarnas fostran eller ens egen utbildning eller yrkesutövning ger”, skriver forskarna.

Kommer då de här effekterna att försvinna om vi allt mer går in i en digital tid och lämnar tryckta böcker? Det forskarna kan se än så länge är just att de goda effekterna av mycket böcker i hemmen finns i olika samhällen och verkar inte avta och att den även bidrar till den digitala kompetensen.

En annan fråga är förstås hur det kommer sig att böcker har en så stark inverkan – handlar det inte i grunden om att de ingår i en miljö som gynnar kunskapsinhämtning. Forskarna konstaterar att "barn efterliknar föräldrar som läser "och att kunskap via det skrivna ordet i en sådan miljö ofta blir ett behagligt tidsfördriv.