Det är Brainville, ett företag som driver en mötesplats för uppdragsgivare och konsulter, som har gjort en djupdykning i sina data över första halvåret 2018 – bland annat när det gäller vilka priser som konsulterna begär för sina tjänster, och vad uppdragsgivarna är beredda att betala.

Mest anmärkningsvärda just nu är den stora efterfrågan på projektledare, något som dessa också är medvetna om, då de är den konsultkategori i rapporten som begär allra mest pengar för en konsulttimme, 929 kronor i snitt.

– Det är ett oerhört stort sug efter projektledare, säger Brainvilles vd Manuel de Verdier. Vi är väldigt it-projektorienterade just nu, med all ny lagstiftning som GDPR, mycket ny teknik som artificiell intelligens och alla digitaliseringsprojekt.

– Den här perioden som vi undersökt gäller ju också precis den tid då företagen var som mest stressade inför GDPR, så det kan ju spela in, tillägger kusinen och tekniske chefen på företaget Magnus de Verdier.

Läs mer: Nya lagar och regler ger en boost åt svensk teknik

Det ska dock påpekas att andra vanligtvis dyra it-konsulter som till exempel management och it-säkerhetsspecialister inte finns med som kategorier.

Brainvilles plattform innehåller över 13 000 konsultbolag, därav många egenkonsulter, och de har under första halvåret haft 12 000 uppdrag utannonserade på plattformen.

De tror att GDPR innebar en skjuts uppåt för priserna, eftersom många konsulter resonerade att det gäller att smida medan järnet är varmt. Det fanns ett tvång att starta upp GDPR-projekt, det var inget ”nice-to-have”, säger de.

Det ska dock påpekas att projektledarna är den kategori i rapporten där det begärda priset mellan konsulter och uppdragsgivare skiljer sig som mest. Uppdragsgivarna var inte beredda att betala mer än 784 kronor i snitt.

Manuel de Verdier tror att det här beror på att det finns en fördröjning på köparsidan.

– Många köpare sitter i långa ramavtal och hämtar priserna därifrån. Det finns en tröghet på marknaden där och det kan nog bli lite av en chock när ramavtalen löpt ut. Men den differensen kommer nog jämna ut sig framöver.

Att det automatiskt blir så att konsulterna ”vinner” en prisförhandling bara för att behovet är stort är dock inte säkert, säger de.

– Nej, vi har sett tidigare att en viss sektor tyckt att priserna sprungit iväg och sedan gemensamt tryckt tillbaka den ökningen.

I den här undersökningen ligger också kategorin kravanalytiker över 900 kronor i begärt pris.

Dotnetutvecklare och Javautvecklare ligger betydligt lägre, runt 770 kronor respektive 740 kronor. Här skiljer sig dock inte synen på värdet åt, vad gäller konsulterna själva och uppdragsgivarna.

Den lägst prissatta kompetensen är systemtekniker som i snitt tar 704 kronor för en timme.

Läs mer: GDPR-incidenterna ökar – anmälningarna rasar in

Den här undersökningen visar också att konsultmarknaden i huvudstaden är glödhet. 71 procent av de utannonserade uppdrag återfinns i Stockholm, 11 procent i Västra Götaland och 7 procent i Malmö/Lund. Det här kan dock till viss del förklaras av att Stockholmsmarknaden är mer benägen att använda sig av marknadsplatser som Brainvilles och konsultförmedlare, men det står ändå klart att aktiviteten i Stockholmsregionen är extremt hög.

Enligt undersökningen beror det dels på alla teknikbolag som vuxit fram i Stockholm och som nu desperat söker kompetens och dels på att det byggt upp många lösningar där som gör det enkelt att gå in i ”gig-ekonomin” och nätverka och hitta uppdrag.