Rapporter visar på att det redan 2022 befaras saknas hela 70 000 personer med it- eller digitalt relaterad kompetens. Detta är en stor utmaning för hela it-branschen, vilken måste tas tag i. Samtidigt råder en passivitet hos många av de bolag som agerar inom sektorn, vilket är väldigt motsägelsefullt då det är dessa som kommer att påverkas allra mest. Det är just denna passivitet som är farlig. Så får det inte vara, och något måste göras – men vad?

Så sent som i september i år skickade Lärarnas Riksförbund ut en uppmaning till politikerna att ge lärare och skolväsende bättre digitala förutsättningar för att göra den svenska skolan till en av världens bästa, för såväl elever och lärare som för samhället. För mig är det uppenbart att något måste göras för att skapa förutsättningar för Sverige att följa med i den digitala utvecklingen. Den utvecklingen sker över hela världen just nu, vare sig vi vill det eller inte, och det handlar om att följa den – eller till och med leda den.

Läs också: "Klockan klämtar för digitala läromedel"

Men är det verkligen bara politikernas ansvar att bidra till att digitalisering främjas? Jag tror inte det, utan jag tror att vi som näringslivsaktör måste hjälpa till och bidra i utvecklingen.

Sävsjö kommun är sedan ett par år en av många offentliga aktörer som återfinns i vår kundportfölj. Vi har vid flertalet möten hamnat i diskussioner kring hur otroligt viktigt nyttjade av digitala läromedel är för att Sverige ska följa med i utvecklingen och vilken roll våra lärares kunskap eller intresse i frågan spelar för att säkra att vi i framtiden har tillräckligt många utbildade med rätt digital kompetens. Vid en dialog för ett par månader sedan kom vi fram till att vi på egen hand måste göra något åt problematiken kring avsaknad av it-intresse och föredömen inom digital kompetens – vi får ta saken i egna händer. Sagt och gjort, en vecka senare stod en av våra webbdesigners framför en klass på kommunens gymnasieskola Aleholmskolan och undervisade om webb. Åtta timmar i veckan kommer Christopher, som vår pedagogiska webbdesigner heter, att finnas på plats på skolan för att öppna elevernas ögon för den digitala värld vi lever i. Åtta timmar i veckan är ingen stor post i vår resultaträkning, men förhoppningsvis blir det en stor post i elevernas framtida yrkesvägval.

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

Vad vill jag ha sagt med detta? Att vi som företag inte kan stå vid sidlinjen och skrika på politikerna – de har nog att göra med sitt arbete mot ett mer digitaliserat Sverige och ett mer digitaliserat skolväsen. Offentlig sektor och politiker kan kontinuerligt lyfta den lägsta nivån, men de behöver inte vara den drivande aktören i frågan. Vi företag måste kliva in och bidra, för tillsammans kan vi åstadkomma något som gör skillnad. Det är inte något fel att näringslivet, i form av exempelvis it-bolag eller tech-startups, driver digitaliseringen framåt. Vad som däremot är fel är när näringslivet klagar på passiviteten hos politiker, trots att man själv inte gör något.

För att kontinuerligt dra sitt strå till stacken när det gäller att råda bot på den kompetensbrist som spås slå hårt mot hela it-branschen i Sverige om bara några år, kan man skapa initiativ som med relativt små och enkla medel kan göra stor skillnad på sikt. Utbildningsdagar för skolklasser, dagar då anställda tar med barn till kontoret, Youtube-serier, podcasts, föreläsningar ute på skolor och universitet, med syftet att väcka ett teknik- och it-intresse hos unga, är bara några exempel. Vill man ta det ytterligare ett steg kan man inkorporera tankesättet i sin verksamhet eller affärsidé och till exempel skapa plattformar för digitalt lärande, vilket driver på den digitala utvecklingen av läroväsendet, eller utveckla teknik och utbildningsmaterial som bidrar med interaktivt och digitalt lärande på skolor runt om i världen.

Läs också: Forskare: Klumpig teknik slösar dyrbar lärartid – ”tar tid i stället för att ge tid”

Det finns många initiativ inom näringslivet som är bra och som faktiskt gör skillnad. Det behövs dock fler för att Sverige ska ligga i framkant när det gäller digital utveckling.

För att svara på min inledande fråga: vi behöver hjälpas åt för att leda Sverige på rätt väg in i den digitala framtiden. Privata småbolag och större näringslivsaktörer såväl som offentlig sektor och politiker – vi måste alla bidra med det vi tror kan utveckla digital kompetens på lång sikt. Det är ingen kostnad att exempelvis inspirera unga genom att skapa en Youtube-serie – det är i långa loppet en resurs som skapas. Det är så vi skapar en hållbar digitalisering – tillsammans.

Peter Hellgrenvd, Consid