Det var i förra veckan som parlamentets utskott för rättsliga frågor röstade emot det tillägg som svenska EU-parlamentarikern Max Andersson, MP, lagt fram för att förhindra en utökning av upphovsrätten.

– Det är ett generellt problem att stora företag försöker utsträcka upphovsrätten, som borde vara till för konstnärer, till områden som inte har med konstnärligt skapande att göra. Det är det jag försöker att hindra. EPP-gruppen signalerar att de försöker utsträcka upphovsrätten till självkörande fordon, säger Max Andersson.

Läs också: Svensk zuperdator med Nvidiateknik ska göra Volvos bilar självkörande

Bakgrunden är att utskottet för rättsliga frågor arbetar med ett betänkande om hur EU:s politik om självkörande fordon ska se ut i framtiden. Max Andersson föreslog ett tillägg, som han menade var okontroversiellt, att data som genereras av självkörande fordon är automatiskt genererade, och ska därför inte omfattas av upphovsrätten. EPP-gruppen tog då till det “mycket ovanliga greppet” att kalla till ett så kallat roll call vote (upprop), vilket man normalt inte gör inom utskotten, säger Max Andersson.

– Jag misstänker att det finns lobbying från industrin om att det vore trevligt om upphovsrätten utvidgades till data från självkörande fordon. Om det inte finns lobbying har jag svårt att se varför EPP-gruppen fäster så mycket uppmärksamhet på den här frågan, säger Max Andersson.

Läs också: Tesla bygger eget AI-chipp för självkörande bilar

Partigruppen EPP, som ligger till mitten-höger på den politiska höger-vänster-skalan, anses allmänt som pådrivande för utvidgad upphovsrätt. Från Sverige är det Moderaterna och Kristdemokraterna som ingår i EPP. Det sitter dock inga svenska ledamöter från Moderaterna eller Kristdemokraterna i utskottet för rättsliga frågor.

Omröstningen i utskottet för rättsliga frågor förra veckan ger en signal om vartåt det barkar i den politiska processen kring frågan om upphovsrätt på data från självkörande fordon. Förvisso markerar omröstningen endast var i frågan utskottet står, men det ger föraningar om intressekonflikter för den kommande debatten, och belyser klyftan mellan de olika parterna i frågan, skriver Euractiv i en kommentar.