Att IBM har haft vikande siffror de senaste åren har vi skrivit om tidigare. Och glädjande nog såg trenden ut att han vänt. Efter ungefär sex år med intäkter som gick nedåt har man under de tre senaste kvartalen återigen haft ökande intäkter.

Men när bolaget nu redovisar sina siffror för verksamhetens tredje kvartal lyser varningslamporna igen. De flesta – och inte minst de viktigaste – delarna av verksamheten brottas med sjunkande intäkter.

De totala intäkterna minskade med 2 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol och landade på 18,8 miljarder dollar. Analytikernas förväntningar var att bolaget skulle hålla sig kvar på samma siffra som ifjol, 19,2 miljarder dollar. Vinsten sjönk med 1 procent, till 2,7 miljarder dollar.

Att den i särklass största verksamheten, Technology Services and Cloud Platforms, backade med 2 procent, påverkar så klart mycket. Intäkterna landade på 8,3 miljarder dollar. Även intäkterna för tekniska supporttjänster gick bakåt med 3 procent.

Trotjänaren Systems var en av de delar som inte backade. Uppgången var dock bara 1 procent, till 1,7 miljarder dollar, och som vanligt är det stordatorerna som agerar räddningsplanka. Noterbart är att Systems växte med 25 procent under föregående kvartal. Även konsultaffären Global Business Services visade 1 procents tillväxt.

Läs också: IBM bygger ett blockkedje-Swish för finansbranschen

Det allra mest oroväckande är dock att de delar som ska vara bolagets framtid stött på patrull nu, och inte alls växer som förväntat. Intäkterna inom Cognitive Solutions minskade med 6 procent, till 4,1 miljarder dollar. Software Solutions backade med 3 procent, och Transaction Processing Software med 8 procent. Totalt föll de marknader som uttryckligen pekats ut som framtida tillväxtområden med 4 procent.

Som förklaringar till kräftgången anger IBM att det delvis kan handla om säsongsbetonad efterfrågan. Dessutom pekar man på att den starka dollarn påverkar mycket för ett bolag som får in ungefär 60 procent av intäkterna utanför hemlandet. Och finanschefen James Kavanaugh säger till nyhetsbyrån Reuters att det finns tecken på att det kan ljusna vad gäller efterfrågan.

– Vi har en bra pipeline inom Transaction Processing Software nu när vi går in i det fjärde kvartalet, säger han.