För ett år sedan drog metoo-rörelsen fram över hela världen, och givetvis gav revolutionen effekt även i den svenska it-branschen. Bland annat delade 1 139 kvinnor från teknikbranschen sina vittnesmål om hur de på olika sätt utsatts för kränkningar på sin arbetsplats eller under sin studietid under hashtaggen #teknisktfel. Och liknande upprop kom från de mest spridda branscher.

Att frågorna uppmärksammats rejält även på företagens hr-avdelningar blev tydligt när Computer Sweden gjorde en enkät med ett dussin tunga branschbolag, där vi frågade om hur metoo påverkat deras sätt att arbeta.

När vi nu följer upp med nya frågor ett år senare är det tydligt att det verkligen har förändrat synen på hur olika köns- och maktstrukturer påverkar arbetsmiljön, och att man fått in sätt att bemöta det i rutinerna på ett annat sätt än tidigare, även om vissa även gärna påpekar att exempelvis visselblåsarfunktionerna har funnits länge.

Läs också: Metoo: Konsult-vd sparkad efter konferensresa

Metoo-rörelsens lyftande av ojämlikhetsfrågor innebar också ett väldigt konkret fall, där ett it-konsultbolag valde att sparka sin vd. I det fallet var det styrelse och ledningsgrupp som beslutade att tillsätta en extern utredning efter den ”händelse” som inträffade under en konferensresa. Utredningens slutsatser gjorde sedan att bolaget avskedade den aktuella vd:n.

Pratar man med konsultbolaget idag om hur händelsen har påverkat utvecklingen så svarar en av företagets ansvariga företrädare så här:

– Fjolårets händelse visade hur allvarligt vi tar på ordet nolltolerans och det uppskattades av medarbetarna. Det var såklart en omtumlande tid men samtalen och det arbete som följt efteråt har stärkt oss som bolag.

Och tittar man på årets enkät är det återigen enighet kring frågans tyngd. Men även om engagemanget är stort hos samtliga tillfrågade företag är det också skillnad på engagemang och engagemang, och inte minst på hur detta engagemang kommuniceras. Givetvis kan det skilja sig åt mellan bolagen i hur de tolkar vår fråga om huruvida det inträffat någon metoo-relaterad händelse under året.

Läs också: ”Ta #metoo på allvar – det är en ödesfråga”

Men att så pass många bolag svarar blankt nej på den frågan är faktiskt iögonfallande, speciellt eftersom det i flera fall handlar om bolag med fyrsiffrigt antal anställda. Och med tanke på den gigantiska mängd vittnesmål som kommit in i samband med uppropet från allehanda branscher om kränkningar på arbetsplatser, så är det väl bara att gratulera dessa bolag, och tusentals anställda, till deras närmast världsunikt problemfria arbetsplatser. Eller?

Ett annat sätt att bemöta frågan står exempelvis Tieto, och hr-chef Charlotte Levert, för. Hon konstaterar att bolaget i år fått in fler ärenden än tidigare, och att det är något som konsultbolaget faktiskt välkomnar.

– Detta välkomnar vi då det visar att människor på vår arbetsplats vågar lyfta obekväma situationer och känner att de faktiskt har någon som lyssnar och utreder. Som företag har vi som målsättning att öka antal ärenden – eftersom det visar på en ökad transparens och att vi tar detta på allvar som bolag. Som ledare är det då man har lyckats – när människor vågar lyfta obekväma och direkt diskriminerande ärenden. Det är naivt att tro att ingenting sker när man är en personalstyrka på 3 000 personer, säger hon.