Irene Krohn, presschef, Telia

Har det synliggörande av köns- och maktstrukturer som metoo-rörelsen gav gjort att arbetsmiljön hos er har påverkats, och i så fall hur?

– Det här är jätteviktiga frågor som vi har jobbat med under många år i hela verksamheten och som vi tar på allra största allvar. Vi har en visselblåsarfunktion som fungerar bra och som drivs av en extern part där man kan vara helt anonym. Vi har också regelbundna utbildningar inom etik och uppförande. Vi diskuterar de här frågorna regelbundet inom företaget och högsta ledningen.

Har ni haft några rapporterade händelser under året som kan relateras till metoo-rörelsen?

– Vi har ett etablerat system som har visat sig fungera bra. Men det är viktigt att hela tiden vara uppmärksam och att fortsätta lyfta fram dessa frågor.

En av de vanligaste åtgärderna som planerades när vi frågade för ett år sedan var en visselblåsarfunktion. Hur har den funktionen fungerat hos er?

– En viktig del av vårt system är respekten för den enskildes integritet, och därför skulle vi aldrig kommentera detaljer kring eventuella anmälningar externt inklusive när eller på vilket sätt de har kommit in.