Charlotte Levert, hr-chef, Tieto Sverige

Har det synliggörande av köns- och maktstrukturer som metoo-rörelsen gav gjort att arbetsmiljön hos er har påverkats, och i så fall hur?

– Ja, metoo-rörelsen gjorde att vi såg över alla våra processer. Bland annat har vi förnyat vår Code of Conduct, som är etiska riktlinjer för hela Tieto. Vår Sverige-vd Håkan Dahlström och ledning tog detta på största allvar och har skickat mejl till alla våra anställda om vilka rutiner som gäller och förtydligat informationen på vårt intranät. Vi har också haft djupintervjuer med fokusgrupper om hur kulturen upplevs, och vi tar regelbundet pulsmätningar på organisationen för att försäkra att våra anställda känner sig respekterade och värdesatta i arbetet.

Det är naivt att tro att ingenting sker när man är en personalstyrka på 3 000 personer.

Har ni haft några rapporterade händelser under året som kan relateras till metoo-rörelsen?

– Inte direkt kopplat till metoo-rörelsen, men vi har fått in fler ärenden än tidigare. Detta välkomnar vi då det visar att människor på vår arbetsplats vågar lyfta obekväma situationer och känner att de faktiskt har någon som lyssnar och utreder. Som företag har vi som målsättning att öka antal ärenden – eftersom det visar på en ökad transparens och att vi tar detta på allvar som bolag. Som ledare är det då man har lyckats – när människor vågar lyfta obekväma och direkt diskriminerande ärenden. Det är naivt att tro att ingenting sker när man är en personalstyrka på 3 000 personer.

En av de vanligaste åtgärderna som planerades när vi frågade för ett år sedan var en visselblåsarfunktion. Hur har den funktionen fungerat hos er?

– Ja, den fungerar bra. Vi har en oberoende funktion som är direktrapporterande till vår koncern-vd Kimmo Alkio. Man kan rapportera misstankar om överträdelser av vår Code of Conduct helt anonymt.