Magnus Sallbring, Kultur- och marknadsdirektör, Atea

Har det synliggörande av köns- och maktstrukturer som metoo-rörelsen gav gjort att arbetsmiljön hos er har påverkats, och i så fall hur?

– Vi kände att vi måste fokusera på den grundläggande ojämnheten i branschen. Det är inte överraskande att det är nästan uteslutande män som söker roller som infrastrukturkonsulter, men det duger inte. Det mål vi satte upp är att vi först och främst vill öka antalet duktiga kvinnliga ledare. Då kommer kvinnor i större utsträckning söka sig till oss i alla roller och på alla nivåer. Beslutet att vi alltid ska ha en kvinnlig slutkandidat vid rekrytering av chefer på Atea har varit en stor succé. Redan efter två år har vi ökat andelen kvinnliga chefer på bolaget med över 35 procent.

Har ni haft några rapporterade händelser under året som kan relateras till metoo-rörelse?

– Vi har haft någon incident i samband med metoo. Vår policy är att alltid utreda dessa situationer grundligt

En av de vanligaste åtgärderna som planerades när vi frågade för ett år sedan var en visselblåsarfunktion. Hur har den funktionen fungerat hos er?

– Vår whistleblower är uppe och fungerar fint.