Robert Almqvist, kommunikationschef, CGI

Har det synliggörande av köns- och maktstrukturer som metoo-rörelsen gav gjort att arbetsmiljön hos er har påverkats, och i så fall hur?

– Vi hade, och har fortfarande, inga ärenden av metoo-typ. Jämlikhet och respekt är inbyggt i CGI:s organisation, och något vi arbetar aktivt med hela tiden. Vi har sedan en längre tid 50 procent kvinnor i ledningsgruppen, och våra ledare i organisationen är i olika åldrar, av olika kön och olika härkomst. För oss är mångfald inget mål eller en slogan, utan sedan länge en förutsättning för att förbli konkurrenskraftiga.

För oss är mångfald inget mål eller en slogan, utan sedan länge en förutsättning för att förbli konkurrenskraftiga.

 Har ni haft några rapporterade händelser under året som kan relateras till metoo-rörelsen?

– Nej.

En av de vanligaste åtgärderna som planerades när vi frågade för ett år sedan var en visselblåsarfunktion. Hur har den funktionen fungerat hos er?

– Vi har sedan många år en visselblåsarfunktion för hantering av olika typer av ärenden där man av någon anledning inte vill kontakta sin närmaste chef eller hr-avdelningen. Men som sagt; vi har inte haft några metoo-ärenden.