Enkät: Per Samuelsson, vd, Cisco Sverige

Har det synliggörande av köns- och maktstrukturer som metoo-rörelsen gav gjort att arbetsmiljön hos er har påverkats, och i så fall hur?

– För att förhindra sexuella trakasserier och motverka köns- och maktstrukturer är vi övertygade om att det behövs mer än bara dokument med policies och riktlinjer. Vi har jobbat och fortsätter att jobba med att skapa en organisationskultur där alla anställda ska känna sig bekväma att lyfta problem och oegentligheter om, och när, de inträffar.

– Vi är helt enkelt fokuserade på att skapa en kultur där alla anställda känner sig lyssnade på, uppskattade och ges förutsättningar för att må bra. Alla som jobbar hos oss ska känna att de kan vara sig själva oavsett kön, sexuell läggning eller religion. Med anledning av #metoo och #teknisktfel har vi diskuterat frågan i olika forum, som i ledningsgruppen och på möten när vi samlar hela företaget. I dessa sammanhang har vi återigen förtydligat att Cisco har nolltolerans mot kränkningar och trakasserier.

Har ni haft några rapporterade händelser under året som kan relateras till metoo-rörelsen?

– Vi kan inte uttala oss om enskilda händelser kopplat till våra medarbetare. Men vi har nolltolerans mot kränkningar och trakasserier, och det finns en process på plats för att rapportera in kränkningar och/eller sexuella trakasserier. Och eventuella händelser följs alltid upp och behandlas med största seriositet och opartiskhet.

En av de vanligaste åtgärderna som planerades när vi frågade för ett år sedan var en visselblåsarfunktion. Hur har den funktionen fungerat hos er?

– Vi har sedan tidigare en tydlig process på plats för att rapportera in kränkningar och/eller sexuella trakasserier. Om någon behöver stöd i ett ärende erbjuder vi det via flera olika kanaler, både internt och externt, så att berörda kan få hjälp, till exempel via chef, vd, hr eller online på vårt intranät.