Marie Berner Moberg, säljchef, Team Public, Dell EMC

Har det synliggörande av köns- och maktstrukturer som metoo-rörelsen gav gjort att arbetsmiljön hos er har påverkats, och i så fall hur?

– Redan innan metoo-rörelsen drog igång jobbade vi med att synliggöra köns- och maktstrukturer genom att all personal på global nivå genomgår Dell EMC:s årliga etiska träningar. Dessutom fortsätter vi med det flertalet pågående aktiviteter som vi redan har: MARC (Men Advocating Real Change)-utbildning för samtlig personal som syftar till att öka medvetenheten och synligheten runt omedvetna fördomar i vårt samhälle i allmänhet och branschen i synnerhet samt allas och envars ansvar kopplat till det. Vi har även Women in Action som är Dell EMC:s globala kvinnliga nätverk samt Women@dellemc, ett program som är ett lokalt initiativ riktat till alla kvinnor. Vi har sedan förra året ytterligare ökat andelen kvinnor hos oss vilket vi ser som en positiv effekt av de insatser vi genomför.

Men Advocating Real Change-utbildning för samtlig personal

Har ni haft några rapporterade händelser under året som kan relateras till metoo-rörelsen?

– Vi har inte haft några rapporterade händelser som inte skulle kommit upp ändå i vår etablerade process inom ramen för vår Code of Conduct-policy.

En av de vanligaste åtgärderna som planerades när vi frågade för ett år sedan var en visselblåsarfunktion. Hur har den funktionen fungerat hos er?

– På Dell EMC arbetar vi redan med nolltolerans inom detta område och har en etablerad Code of Conduct-process som innefattar även visselblåsarfunktion i form av en Ethic Hotline dit alla medarbetare kan vända sig vid behov.