Eva Ernfors, informationschef, Dustin

Har det synliggörande av köns- och maktstrukturer som metoo-rörelsen gav gjort att arbetsmiljön hos er har påverkats, och i så fall hur?

– Alla diskussioner av den här typen har en positiv påverkan på så sätt att frågan lyfts och man tänker till och reflekterar. Mångfald och jämställdhet är dessutom ett av fem fokusområden i vårt hållbarhetsarbete.

Har ni haft några rapporterade händelser under året som kan relateras till metoo-rörelsen?

– Nej.

En av de vanligaste åtgärderna som planerades när vi frågade för ett år sedan var en visselblåsarfunktion. Hur har den funktionen fungerat hos er?

– Vi hade en visselblåsarfunktion redan före metoo, och den fungerar bra.