Björn Landerberg, marknads- och kommunikationsansvarig, Fujitsu

Har det synliggörande av köns- och maktstrukturer som metoo-rörelsen gav gjort att arbetsmiljön hos er har påverkats, och i så fall hur?

– Det som förändrats är nog främst det allmänna medvetandet om frågorna. Medarbetare kan känna sig trygga i att nolltolerans gäller och att rapportering uppmuntras. Fujitsu har genomfört flera förebyggande aktiviteter det senaste året, bland annat en extra genomgång av vår policy för att säkerställa att den är tillräckligt tydlig i dessa frågor. Även i våra återkommande chefsutbildningar har frågor kring trakasserier och kränkande särbehandling fått ett uppdaterat fokus.

Har ni haft några rapporterade händelser under året som kan relateras till metoo-rörelsen?

– Nej, det har vi inte.

En av de vanligaste åtgärderna som planerades när vi frågade för ett år sedan var en visselblåsarfunktion. Hur har den funktionen fungerat hos er?

– Fujitsu har en global visselblåsarfunktion, och jag är övertygad om att den fungerar utmärkt. Men såvitt jag känner till har den inte behövts nyttjas för dessa frågor hos Fujitsu i Sverige.